Rešerše

Shift-left – Move closer to the source with ITIL®4 and DevOps

Přesuňte se blíže ke zdroji pomocí ITIL 4 a DevOps. Vzhledem k tomu, že modely, standardy a rámce se stále množí, je často třeba vytvořit hybridní buzzword, aby se dospělo ke společnému porozumění a spolupráci okolo osvědčených postupů. IT světu se daří díky krátké životnosti takových pojmů. Spadají sem pojmy jako BPR, klient-server, hybridní cloud,… Číst dále

Zpráva o stavu DevOps v roce 2020

Konečně je zde Zpráva o stavu DevOps v roce 2020.  Puppet publikuje Zprávu o stavu DevOps již po deváté, jako výstup nejdéle běžící a nejvíce odkazovaná studie DevOps v oboru. Letošní zpráva se zaměřuje na dva nové trendy v DevOps: Model platformy a jeho využití pro škálování přijetí DevOps. Silným faktorem podpory byznysu mohou být interní… Číst dále

Vizualizace v Konfiguračním řízení

V tomto článku se autor zabývá některými problémy spojenými s vizualizací konfigurací systémů. Stejně jako u mnoha jiných oborů v oblasti správy služeb může být použití vizualizací ve správě konfigurace problematické. Článek upozorňuje na některé z těchto otázek s ohledem na: ­­­ zlepšení funkčnosti softwaru, kterou vývojáři začleňují do řízení konfigurace rozšíření způsobu, jakým adresáti… Číst dále

Zvládnutí chaosu prostřednictvím IT4ITTM frameworku pro IT manažery

Od cloud computingu a dat velkého objemu až po internet věcí a automatizaci se povaha IT dramaticky změnila. V důsledku toho jsou dnešní IT oddělení pod obrovským tlakem, aby organizacím pomohla udržet konkurenceschopnost po celou dobu procesu digitalizace. Tradiční IT oddělení však nejsou postavena tak, aby se zaměřovala na dovednosti, jako je vývoj a provoz,… Číst dále

Vizualizace informací pro Řízení služeb

Robert S. Falkowitz zde popisuje různé typy vizualizací, které by mohly být pro Řízení služeb velmi užitečné, leč využívají se jen zřídka. Existuje pro to řada důvodů: tvůrci vizualizací si neuvědomují užitečnost grafů určitých typů vývojáři nástrojů opakovaně používají knihovny grafů, které tyto typy neobsahují příjemci grafů těchto typů jim nemusí na první pohled rozumět… Číst dále

Metriky, na kterých záleží – změnit přístup směrem k vytváření KPI, které přinášejí hodnotu

Pokud chcete   vědět, zda měříte správné klíčové výkonnostní ukazatele (KPI), zastavte rozesílání sestav o plnění klíčových výkonnostních ukazatelů a počkejte, jestli je bude někdo – ať už obchodní partneři, ostatní IT manažeři, váš tým nebo CIO – postrádat. Věřte tomu nebo ne, toto je velmi dobrý způsob, jak posoudit užitečnost distribuovaných sestav a zjistit, zda… Číst dále

Brožura Axelosu k ITILu4: Čas bezprecedentní změny

Organizace čelí bezprecedentním výzvám a rostoucí poptávce vyvolané vznikem nových technologií. Tato nová digitální éra se nazývá „Čtvrtá průmyslová revoluce“, která se vyznačuje digitální transformací našeho světa a nevyhnutelnou interakcí mezi lidmi, digitálními technologiemi a fyzickými aktivy. Čtvrtá průmyslová revoluce vytváří stále rychlejší a složitější prostředí, které vyžaduje, aby organizace byly agilnější, lépe vybavené pro… Číst dále

Zkoumání delty v AgileSHIFT®

Klíčem je agilita podniku. Nejde jen o implementaci agilního způsobu práce ve vašem IT oddělení, ale o transformaci celé organizace. Musíte pochopit, jak se vyvíjí trh, kde působí vaši konkurenti, kde chtějí být vaši zákazníci a v důsledku toho, kde musí být vaše organizace. Jednou z technik, jak to pochopit, je koncept delty. Rozdíl mezi… Číst dále

Vizualizace dat a informací

Robert Falkowitz uveřejnil dva velmi zajímavé články na téma vizualizace dat a informací v řízení služeb. Číst dále

Kanban a jeho využití v ITSM

Kanban – co to je Kanban doslova znamená „cedule“ nebo „billboard„, je koncept úzce spojený s principy štíhlé výroby a systémem výroby Just In Time (JIT). Podle jeho zakladatele, Taiičiho Óno, je kanban jedním z prostředků, kterými je dosahováno výsledků JIT. „Kanban je způsob, jak řídit změny“ – David Anderson Kanban – jak vypadá Nejčastější… Číst dále

1 2 3 24