IT Projekt roku

Sdružení itSMF Czech Republic, z.s., vyhlašuje každoročně soutěž o nejlepší projekt z oblasti IT Service Managementu.

Od roku 2017 je součástí soutěže IT Projekt roku pořádané společně s Českou asociací manažerů informačních technologií Cacio a to jako speciální kategorie „Ocenění itSMF – Specializované ocenění za přínos v oblasti řízení služeb informačních a komunikačních technologií“.

1. Proč se přihlásit do soutěže?

 • itSMF Czech Republic bude propagovat vaši firmu, projekty a IT odborníky – hledáme nejlepší projekt ITSM a úspěšné projektové manažery v oblasti řízení IT služeb z České republiky
  • Všechny projekty:
   • prezentace základních informací o všech přihlášených projektech na webu itSMF CZ
  • Vítězný projekt:
   • prezentace na webu itSMF CZ
   • prezentace na webu itSMF International
 • ITSM i projektovým manažerům umožníme navazování kontaktů, setkávání a sdílení zkušeností – zajímají nás příklady náročných, dobře řízených a úspěšných projektů z
  oblasti řízení IT služeb, takových, které měly prokazatelně deklarované přínosy
 • přihlášení projektů do soutěže je zdarma

2. Co získá vítězný projekt?

 • Finanční ohodnocení
 • Certifikát pro nejlepší projekt
 • Další propagace uvedená v bodě 1.

3. Jak se přihlásit

Podrobné závazné podmínky k přihlašování jsou vyhlašovány na stránkách Cacio. Ukončení příjmu přihlášek pro rok 2020 je 01. 02. 2021.

IT Projekt roku 2020 – 18. ročník

Vítězem speciální ceny itSMF za rok 2020 se stal projekt společnosti W.A.G. Payment Solutions a.s. – „Implementace Digital Integration HUB a digitalizace firemních procesů“.

Tisková zpráva

Propozice 18. ročníku ITPR

Více informací ZDE

IT Projekt roku 2019 – 17. ročník

Vítězné projekty 17. ročníku soutěže IT projekt roku:

 • Projekt „Rozvoj krajského digitálního uložiště PACS snímků“, zadavatel: Krajský úřad Zlínského kraje, dodavatel: OR-CZ, spol. s.r.o.
 • Projekt „Včasné detekce napadení lesních porostů lýkožroutem smrkovým (Ips typographus) pomocí bezpilotních leteckých prostředků“, zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, dodavatel: HSI, spol. s r. o.

Projekt „Bezpečnost informačních systémů nemocnice“, zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Opavě, dodavatel: AUTOCONT a.s.

IT Projekt roku 2018

 • Cenu itSMF získal projekt: Smart maintenance ve Škoda auto, uživatel Škoda auto, a.s., dodavatel Foxon s.r.o., cenu převezal pan Jiří Jirsák z IT Škoda auto a pan Lukáš Kousal z Business Škoda auto

Kompletní informace o průběhu předávání cen ZDE

Záštita ITPR 2018

Porotci soutěže ITPR 2018

itSM projekt roku 2017

Cena itSMF za přínos v oblasti řízení služeb informačních a komunikačních technologií

Oceněný projekt

Název projektu: IT Quality Index – Design metodiky měření kvality IT a její publikace a uvedení v mezinárodní odborné veřejnosti
Oceněná společnost: Q4IT a.s.
Projektový vedoucí: Zdeněk Kvapil
Doplňující informace: IT Quality index je metodika, která se týká zavádění a zdokonalovaní procesů a má jednoznačně přínos v oblasti řízení služeb IT.

IT Quality index je metodika, která se týká zavádění a zdokonalovaní procesů a má jednoznačně přínos v oblasti řízení služeb IT. Metodika popisuje téma, které trápí desítky IT managerů, a tím je „kvalita IT služeb“. Význam této publikace navíc podtrhuje i to, že křest knihy byl v Londýně a na revizích se podíleli evropské autority v ITIL oblasti (Paul Wilkinson, Barclay Rae). Kromě publikace jsou připravena školení a certifikace. O publikaci a školení je ve světě velký zájem (např. školení proběhlo v Londýně a v Houstonu).

Bližší informace o publikaci naleznete na tomto odkazu.

itSM projekt roku 2016

Cena itSMF za přínos v oblasti řízení služeb informačních a komunikačních technologií

Oceněný projekt

Název projektu: CLOONEY
Dodavatel: Physter Technology a.s., Eller s.r.o
Firma: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., CETIN

Vyjádření Vladímíra Kufnera, člena itSMF, který zasedal v komisi:

 • Vysoce hodnotím stanovení cílů a hlavně jejich splnění
 • Poměrně hodně propracované poučení z projektu a zajímavé (možná atypické) řešení pro iTSM formou jediné aplikace
 • Projekt měl již zajímavou prezentaci na konferenci itSMF a prezentace před porotci CACIO dopadla ještě lépe

Projekt byl rozkročen mezi lidi, procesy a technologie takto:

 • 9 aplikací nahrazeno jedinou s integracemi na další systémy
 • Redesign procesů ITSM včetně vývoje a testování, důraz na podporu nástrojem
 • Přes 200 souběžně pracujících uživatelů
 • Rychlá implementace – 1 rok
 • Podpora jak tradičních, waterfall tak i agilních přístupů

Výsledky soutěže ITSM Projekt roku 2015
Oceněné projekty

1. místo

Název projektu: Automatizace klíčových IT procesů v Allianz pojišťovně za 10 měsíců
Přihlašovatel: LBMS, s.r.o.
Zákazník: Allianz Pojišťovna, a.s.
Doplňující informace: Na vítězném projektu porota ocenila především to, že se zaměřil na optimalizaci a automatizaci celé řady ITSM procesů včetně plánování a řízení lidských zdrojů. Hlavním přínosem vítězného projektu bylo výrazné zlepšení komunikace s businessem prostřednictvím procesu a nástrojů demand managementu.

2. místo

Název projektu: UMO – Unified Monitoring
Přihlašovatel: sIT Solutions CZ, s.r.o.
Zákazník: Česká spořitelna, a.s.
Doplňující informace: Projekt řešil zejména monitoring infrastruktury, end-to-end monitoring aplikací a proces event managementu, který byl plně podporován monitorovacími nástroji. Porota u něj ocenila velmi zajímavé přínosy, k nimž patřila i optimalizace procesu change managementu a konsolidace CMDB.

3. místo

Název projektu: Integrovaný systém řízení provozu a bezpečnosti podnikového ICT
Přihlašovatel: Service & Support spol. s r.o.
Zákazník: Dopravní podnik města Brna, a.s.
Doplňující informace: Projekt zaujal porotu především díky jeho relativně velmi nízkému rozpočtu a krátké době implementace.

Členové poroty soutěže ITSM projekt roku

Profesní profily členů odborné poroty soutěže ITSM projekt roku (řazeno v abecedním pořadí).

Zdeněk Brabec

Absolvent oboru telekomunikační technika na VUT v Brně. V roce 1993 obhájil kandidátskou disertační práci s názvem „Možnosti řízení jakosti v telekomunikacích“. Poté po dobu 8 let vykonával řídící funkce ve významných telekomunikačních společnostech (France Telecom, ČESKÝ TELECOM – nyní Telefónica Czech Republic). Od roku 2002 se jako konzultant podílel na optimalizaci telekomunikační infrastruktury nejvýznamnějších českých podniků. Nyní je odborným asistentem na katedře telekomunikační techniky ČVUT v Praze, kde se zabývá i problematikou řízení telekomunikačních systémů a otázkami souvisejícími s řízením služeb informačních a komunikačních technologií.

Ivette Korandová

Absolventka ČVUT Praha, Fakulty strojní. Od ukončení studia (1983) po dnešek se pohybuje v oblasti výpočetní techniky a informatiky, kde v průběhu dlouholeté praxe zastávala různorodé role jako analytik, programátor, administrátor IS, školitel uživatelů IS, projektový manažer a designer řady řešení fungování provozu či implementace systémů. V období od r. 1999 do r. 2012 pracovala v České spořitelně, kde prvních 8 let řídila provoz Kartového centra. Součástí operativního řízení bylo zastabilizovat problémový provoz, vybudovat nový pracovní tým a implementovat chybějící procesy. V roce 2006 řídila významný projekt v rámci Erste Group, jehož cílem bylo převést IT provozy České spořitelny, Slovenské spořitelny a Erste bank Chorvatsko do samostatné dceřiné společnosti Erste a implementovat nové procesy ITSM v IT včetně procesů Service delivery. V letech 2006-2011 řídila útvar Service delivery v nově vzniklé společnosti Erste, sITSolutions CZ. Od ledna 2012 zavádí ITSM procesy v mezinárodní společnosti Friendly Finance. Je držitelkou Manažer certifikátu ITSM, v2.

Vladimír Kufner

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, kde později absolvoval i postgraduální studium. Poté působil postupně ve firmách Výzkumný ústav telekomunikací, DeTeWe, Philips, Logica a HP (ze začátku jako HW designer, později SW developer a konečně jako senior konzultant v oblastech CRM a ITSM). Od května 2013 je zaměstnán u společnosti T-Systems Czech Republic, a.s. Zde působí jako architekt v oblasti procesů a podpůrných SW nástrojů. Kromě této funkce rovněž působí jako procesní manažer pro Configuration a Capacity management a příležitostně působí jako akreditovaný školitel na školeních ITIL/CobIT a ISO/IEC 20000. V minulosti se podílel také na překladech publikací ITIL do českého jazyka, revidoval ITIL V2 a HP Referenční model. Patří k zakladatelům itSMF CZ, kde také působil jako místopředseda (nyní čestný člen). V letech 2008 až 2011 působil jako examinátor APMG v tzv. ITIL V3 Examination boardu jako jediný zástupce z regionu CEE. Pravidelně přednáší na konferencích itSMF , ISACA či Systémová integrace.

Vlastimil Ráb

Celou dobu své profesní činnosti se pohybuje v oblasti výpočetní techniky, kde zastával řadu funkcí jako např. programátor, správce databáze, projektový manažer, ředitel útvaru IT. V těchto pozicích se svým týmem implementoval řadu uživatelských systém jako např. systém pro podporu rozhlasového zpravodajství, systém pro digitální výrobu rozhlasových pořadů, systémy SAP, systémy pro podporu logistických činností na evropské úrovni. Od roku 2000 pracuje v různých pozicích ve společnosti DHL, kde začal jako CIO pro Českou republiku. Později přešel do evropského datového centra společnosti DHL v Praze. V současné době vede globální oddělení Change a Configuration Management a oddělení Facility and Office Services v DHL ITS Praha.

Jaroslav Rokyta

Absolvoval strojní fakultu Vysoké školy strojní a textilní v Liberci (nyní Technická univerzita Liberec). Má rozsáhlé znalosti a praktické zkušenosti v oblasti informačních technologií, projektového a procesního řízení, získané v průběhu práce v oblasti budování informačních systémů v průmyslových podnicích i v obchodních organizacích. Po listopadu 1989 pak i výukou a praktickým procvičováním metodologií, metod a technik strukturované analýzy a návrhu automatizovaných informačních systémů na katedře IT VŠE v Praze a dále během působení u IT firem v České republice.

Podílel se na zpracování řady projektů informačních systémů v oblasti průmyslu a obchodu, provozovaných na různých technologických platformách od mainframe počítačů až po PC. Jako zaměstnanec Ernst & Young pracoval na projektu Modelu rozpočtů, předpovědí a dlouhodobého finančního plánování pro American Express v New Yorku, v roli Knowledge Base Coordinator.

Všechny jeho lokální aktivity vycházely z jeho rozsáhlých IT znalostí a ze znalostí místních podniků a IT prostředí. Podílel se také na projektech zpracování firemních strategií, procesního řízení a reinženýringu, zavádění projektového řízení a SW podpory procesního i projektového řízení.
V těchto činnostech dále rozvíjel své znalosti a zkušenosti v oblastech business strategií, ICT strategií, procesního i projektového řízení a informačních technologií a znalosti místních podmínek a prostředí českých podniků a obchodních organizací.

Dokumenty ke stažení

Podmínky (228.07 Kb)
Závazné podmínky soutěže ITSM Projekt roku 2015

Přihláška (182.10 Kb)
Přihláška do soutěže ITSM Projekt roku 2015

Vyhlášení soutěže (158.26 Kb)
Vyhlášení soutěže ITSM Projekt roku 2015

Výsledky soutěže ITSM projekt roku 2014

Přihlášené projekty schválené porotou k hodnocení v soutěži:

 • Implementace ALVAO pro podporu řízení a účtování IT služeb ve společnosti HARTMANN – RICO a.s. – ALVAO s.r.o.
 • Implementace Release Management v ČMSS – ČMSS
 • Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS – oblast ITSM (Service Desk CA) -GORDIC spol. s r.o.
 • Implementace User Self-Service v České spořitelně – sIT Solutions CZ, s.r.o.
 • Implementace Enterprise Configuration managementu ve Škoda Auto – Devoteam, s.r.o.
 • StarGate – Hewlett-Packard s.r.o.
 • Implementace E2E monitoringu – Devoteam Czech Republic
 • Release management transformation – Devoteam Czech Republic

Oceněné projekty

1.místo

Název projektu: Implementace ALVAO pro podporu řízení a účtování IT služeb ve společnosti HARTMANN – RICO a.s.
Přihlašovatel: ALVAO s.r.o.
Zákazník: HARTMANN – RICO a.s.
Dodavatel: ALVAO s.r.o.
Projektový vedoucí: Jiří Janků

Vyjádření poroty k projektu:

 • Komplexní řešení implementované dle best practices ITIL, ITSM procesy byly popsány, vlastníci procesů jmenováni, účastníci procesů proškoleni
 • Velmi dobrá spolupráce dodavatele a zákazníka
 • Ceny za služby a náklady na IT jsou útvarům odebírající IT služby srozumitelné a transparentní (přímo fakturované)
 • Nízké implementační náklady, krátký čas implementace se současným zachováním vysoké kvality řešení
2.místo

Název projektu: Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS – oblast ITSM (Service Desk CA)
Přihlašovatel: GORDIC spol. s r.o.
Zákazník: Středočeský kraj
Dodavatel: GORDIC spol. s r.o.
Projektový vedoucí: Ing. Jakub Fiala za oblast ITSM (Service Desk CA), Bc. Václav Pávek za integraci

Vyjádření poroty k projektu:

 • Velmi rozsáhlý a ve veřejné správě dosti ojedinělý projekt s dobrými výsledky
 • Kromě nástrojové podpory zahrnuje projekt i tvorbu procesních metodik a postupů
 • Role dodavatele v oblasti systémové integrace byla velmi rozsáhlá, zahrnovala oblast ITSM i další agendy krajského úřadu
 • Z prezentace vyplynulo, že je minimální koordinace při zavádění informačních systémů krajských úřadů
3.místo

Název projektu: Implementace User Self-Service v České spořitelně
Přihlašovatel: sIT Solutions CZ, s.r.o.
Zákazník: sIT Solutions CZ, s.r.o.
Dodavatel: sIT Solutions CZ, s.r.o.
Projektový vedoucí: Pavel Nouza

Vyjádření poroty k projektu:

 • Jasně definované a dobře monitorované byznys cíle projektu, výborná prezentace
 • Projekt orientován na koncové uživatele a externí partnery
 • Kromě nástrojové podpory se řešily i změny v nastavení procesů
 • Významné vylepšení podpůrných nástrojů pro Service Desk (včetně automatizace a notifikací) zefektivnilo proces Incident managementu a Request Fulfilmentu, zkrátilo celkové doby obsluhy a tím významně zlepšilo dodávku IT služeb pro koncové uživatele a externí partnery

Členové poroty soutěže ITSM projekt roku

Profesní profily členů odborné poroty soutěže ITSM projekt roku (řazeno v abecedním pořadí).

Zdeněk Brabec

Absolvent oboru telekomunikační technika na VUT v Brně. V roce 1993 obhájil kandidátskou disertační práci s názvem „Možnosti řízení jakosti v telekomunikacích“. Poté po dobu 8 let vykonával řídící funkce ve významných telekomunikačních společnostech (France Telecom, ČESKÝ TELECOM – nyní Telefónica Czech Republic). Od roku 2002 se jako konzultant podílel na optimalizaci telekomunikační infrastruktury nejvýznamnějších českých podniků. Nyní je odborným asistentem na katedře telekomunikační techniky ČVUT v Praze, kde se zabývá i problematikou řízení telekomunikačních systémů a otázkami souvisejícími s řízením služeb informačních a komunikačních technologií.

Ivette Korandová

Absolventka ČVUT Praha, Fakulty strojní. Od ukončení studia (1983) po dnešek se pohybuje v oblasti výpočetní techniky a informatiky, kde v průběhu dlouholeté praxe zastávala různorodé role jako analytik, programátor, administrátor IS, školitel uživatelů IS, projektový manažer a designer řady řešení fungování provozu či implementace systémů. V období od r. 1999 do r. 2012 pracovala v České spořitelně, kde prvních 8 let řídila provoz Kartového centra. Součástí operativního řízení bylo zastabilizovat problémový provoz, vybudovat nový pracovní tým a implementovat chybějící procesy. V roce 2006 řídila významný projekt v rámci Erste Group, jehož cílem bylo převést IT provozy České spořitelny, Slovenské spořitelny a Erste bank Chorvatsko do samostatné dceřiné společnosti Erste a implementovat nové procesy ITSM v IT včetně procesů Service delivery. V letech 2006-2011 řídila útvar Service delivery v nově vzniklé společnosti Erste, sITSolutions CZ. Od ledna 2012 zavádí ITSM procesy v mezinárodní společnosti Friendly Finance. Je držitelkou Manažer certifikátu ITSM, v2.

Vladimír Kufner

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, kde později absolvoval i postgraduální studium. Poté působil postupně ve firmách Výzkumný ústav telekomunikací, DeTeWe, Philips, Logica a HP (ze začátku jako HW designer, později SW developer a konečně jako senior konzultant v oblastech CRM a ITSM). Od května 2013 je zaměstnán u společnosti T-Systems Czech Republic, a.s. Zde působí jako architekt v oblasti procesů a podpůrných SW nástrojů. Kromě této funkce rovněž působí jako procesní manažer pro Configuration a Capacity management a příležitostně působí jako akreditovaný školitel na školeních ITIL/CobIT a ISO/IEC 20000. V minulosti se podílel také na překladech publikací ITIL do českého jazyka, revidoval ITIL V2 a HP Referenční model. Patří k zakladatelům itSMF CZ, kde také působil jako místopředseda (nyní čestný člen). V letech 2008 až 2011 působil jako examinátor APMG v tzv. ITIL V3 Examination boardu jako jediný zástupce z regionu CEE. Pravidelně přednáší na konferencích itSMF , ISACA či Systémová integrace.

Vlastimil Ráb

Celou dobu své profesní činnosti se pohybuje v oblasti výpočetní techniky, kde zastával řadu funkcí jako např. programátor, správce databáze, projektový manažer, ředitel útvaru IT. V těchto pozicích se svým týmem implementoval řadu uživatelských systém jako např. systém pro podporu rozhlasového zpravodajství, systém pro digitální výrobu rozhlasových pořadů, systémy SAP, systémy pro podporu logistických činností na evropské úrovni. Od roku 2000 pracuje v různých pozicích ve společnosti DHL, kde začal jako CIO pro Českou republiku. Později přešel do evropského datového centra společnosti DHL v Praze. V současné době vede globální oddělení Change a Configuration Management a oddělení Facility and Office Services v DHL ITS Praha.

Jiří Voříšek

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. je absolventem VŠE oboru ekonomicko-matematické výpočty. V současnosti je vedoucím katedry informačních technologií na VŠE v Praze, prezidentem České společnosti pro systémovou integraci a prokuristou poradenské firmy ITG, s.r.o. Specializuje se na strategické řízení informačních systémů, systémovou integraci, outsourcing a metodiky vývoje a provozu podnikových informačních systémů. Je autorem nebo spoluautorem deseti knih a mnoha desítek skript, článků a příspěvků na konferencích. V letech 2010 a 2011 spolupracoval s Národní ekonomickou radou vlády ČR a MPO na přípravě strategie konkurenceschopnosti ČR. Od r. 2011 je členem pracovní skupiny Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost.

Dokumenty ke stažení

Přihláška (105.00 Kb)
Závazné podmínky soutěže (86.00 Kb)
Vyhlášení soutěže (52.50 Kb)

Do soutěže mohly být přihlášeny projekty v období od 1.4.2013 do 30.9.2013. Výsledky soutěže byly oznámeny na 8. výroční konferenci itSMF CZ, která se konala dne 23.10.2013.

Výsledky 2013

Vítězný projekt „Změna IT oddělení v poskytovatele IT služeb ve společnosti Penny Market s.r.o.“, který přihlásil dodavatel společnost Icontio ČR s.r.o., byl velmi kladně hodnocen mimo jiné také proto, že celý projekt přinesl zvýšení prestiže IT ve společnosti Penny Market. Porota navíc ocenila:

 • vybudování katalogu služeb, který je srozumitelný i pro business
 • významný posun v úrovni vyspělosti ITSM (a to za pouhé 4 měsíce)
 • měřitelné výsledky (reálné snížení počtu incidentů na prodejnách) a celkové snížení nákladů na IT služby
 • příkladné propojení IT a businessu

Jako druhý se umístil projekt společnosti Gordic spol. s r.o., který realizovala pro Správu základních registrů „Zajištění Service desk a znalostní báze procesů včetně řízení problémů systému základních registrů“. Celý projekt byl velmi kladně hodnocen i díky významnosti pro eGovernment a také díky tomu, že se jednalo o jedinečné řešení v prostředí státní správy. Realizátorům se skutečně povedlo vybudovat kvalitní Service desk a to včetně jeho propojení na systémy třetích stran.

Bronzová příčka pro rok 2013 patřila České spořitelně a.s. a jejímu projektu „Reengineering procesu Change management“. Odborná porota ocenila především zvládnutí celého procesu v tak rozsáhlém prostředí a to včetně procesů demand a release managementu. Vedoucím projektu se navíc podařilo již na začátku jasně a přesně vydefinovat cíle a záměry projektu. Cílem bylo zkrácení času dodávky a měření času uvedení změny do produkce. Porota se u tohoto projektu jednoznačně shodla na tom, že byl velmi prozákaznicky orientován a celkově byla dodávka IT služeb úzce propojena s businessem.

Ceny pro vítěze soutěže ITSM projekt roku 2013

1. cena
 • Věcná cena v hodnotě 20 000 Kč
 • Certifikát vítěze ITSM Project of the Year
 • 2 volné vstupenky na konferenci itSMF CZ
 • Propagace v rámci ITSMF CZ
 • Propagace v rámci itSMF International
 • Společná tisková zpráva
 • Další propagace v médiích mediálních partnerů ITSMF CZ
2. cena
 • Věcná cena v hodnotě 15 000 Kč
 • Certifikát o umístění mezi 2mi nejlepšími projekty ITSM Project of the Year
 • 2 volné vstupenky na konferenci itSMF CZ
 • Propagace v rámci ITSMF CZ
 • Propagace v rámci itSMF International
 • Společná tisková zpráva
 • Další propagace v médiích mediálních partnerů ITSMF CZ
3. cena
 • Věcná cena v hodnotě 10 000 Kč
 • Certifikát o umístění mezi 3mi nejlepšími projekty ITSM Project of the Year
 • 2 volné vstupenky na konferenci itSMF CZ
 • Propagace v rámci ITSMF CZ
 • Propagace v rámci itSMF International
 • Společná tisková zpráva
 • Další propagace v médiích mediálních partnerů ITSMF CZ
4.-5 cena
 • 2 volné vstupenky na konferenci itSMF CZ

Žádná z cen nemůže být nahrazena finanční hotovostí. Převody cen nejsou možné.

Členové poroty soutěže ITSM projekt roku

Profesní profily členů odborné poroty soutěže ITSM projekt roku (řazeno v abecedním pořadí).

Zdeněk Brabec

Absolvent oboru telekomunikační technika na VUT v Brně. V roce 1993 obhájil kandidátskou disertační práci s názvem „Možnosti řízení jakosti v telekomunikacích“. Poté po dobu 8 let vykonával řídící funkce ve významných telekomunikačních společnostech (France Telecom, ČESKÝ TELECOM – nyní Telefónica Czech Republic). Od roku 2002 se jako konzultant podílel na optimalizaci telekomunikační infrastruktury nejvýznamnějších českých podniků. Nyní je odborným asistentem na katedře telekomunikační techniky ČVUT v Praze, kde se zabývá i problematikou řízení telekomunikačních systémů a otázkami souvisejícími s řízením služeb informačních a komunikačních technologií.

Ivette Korandová

Absolventka ČVUT Praha, Fakulty strojní. Od ukončení studia (1983) po dnešek se pohybuje v oblasti výpočetní techniky a informatiky, kde v průběhu dlouholeté praxe zastávala různorodé role jako analytik, programátor, administrátor IS, školitel uživatelů IS, projektový manažer a designer řady řešení fungování provozu či implementace systémů. V období od r. 1999 do r. 2012 pracovala v České spořitelně, kde prvních 8 let řídila provoz Kartového centra. Součástí operativního řízení bylo zastabilizovat problémový provoz, vybudovat nový pracovní tým a implementovat chybějící procesy. V roce 2006 řídila významný projekt v rámci Erste Group, jehož cílem bylo převést IT provozy České spořitelny, Slovenské spořitelny a Erste bank Chorvatsko do samostatné dceřiné společnosti Erste a implementovat nové procesy ITSM v IT včetně procesů Service delivery. V letech 2006-2011 řídila útvar Service delivery v nově vzniklé společnosti Erste, sITSolutions CZ. Od ledna 2012 zavádí ITSM procesy v mezinárodní společnosti Friendly Finance. Je držitelkou Manažer certifikátu ITSM, v2.

Vladimír Kufner

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, kde později absolvoval i postgraduální studium. Poté působil postupně ve firmách Výzkumný ústav telekomunikací, DeTeWe, Philips, Logica a HP (ze začátku jako HW designer, později SW developer a konečně jako senior konzultant v oblastech CRM a ITSM). Od května 2013 je zaměstnán u společnosti T-Systems Czech Republic, a.s. Zde působí jako architekt v oblasti procesů a podpůrných SW nástrojů. Kromě této funkce rovněž působí jako procesní manažer pro Configuration a Capacity management a příležitostně působí jako akreditovaný školitel na školeních ITIL/CobIT a ISO/IEC 20000. V minulosti se podílel také na překladech publikací ITIL do českého jazyka, revidoval ITIL V2 a HP Referenční model. Patří k zakladatelům itSMF CZ, kde také působil jako místopředseda (nyní čestný člen). V letech 2008 až 2011 působil jako examinátor APMG v tzv. ITIL V3 Examination boardu jako jediný zástupce z regionu CEE. Pravidelně přednáší na konferencích itSMF , ISACA či Systémová integrace.

Vlastimil Ráb

Celou dobu své profesní činnosti se pohybuje v oblasti výpočetní techniky, kde zastával řadu funkcí jako např. programátor, správce databáze, projektový manažer, ředitel útvaru IT. V těchto pozicích se svým týmem implementoval řadu uživatelských systém jako např. systém pro podporu rozhlasového zpravodajství, systém pro digitální výrobu rozhlasových pořadů, systémy SAP, systémy pro podporu logistických činností na evropské úrovni. Od roku 2000 pracuje v různých pozicích ve společnosti DHL, kde začal jako CIO pro Českou republiku. Později přešel do evropského datového centra společnosti DHL v Praze. V současné době vede globální oddělení Change a Configuration Management a oddělení Facility and Office Services v DHL ITS Praha.

Jiří Voříšek

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. je absolventem VŠE oboru ekonomicko-matematické výpočty. V současnosti je vedoucím katedry informačních technologií na VŠE v Praze, prezidentem České společnosti pro systémovou integraci a prokuristou poradenské firmy ITG, s.r.o. Specializuje se na strategické řízení informačních systémů, systémovou integraci, outsourcing a metodiky vývoje a provozu podnikových informačních systémů. Je autorem nebo spoluautorem deseti knih a mnoha desítek skript, článků a příspěvků na konferencích. V letech 2010 a 2011 spolupracoval s Národní ekonomickou radou vlády ČR a MPO na přípravě strategie konkurenceschopnosti ČR. Od r. 2011 je členem pracovní skupiny Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost.

Application form 2013 (82.50 Kb)
Přihláška 2013 (105.00 Kb)
Conditions 2013 (89.00 Kb)
Podmínky 2013 (83.00 Kb)
Announcement 2013 (51.00 Kb)
Vyhlášení 2013 (54.00 Kb)

Výsledky 2012

Přihlášené projekty schválené porotou k hodnocení v soutěži:

 • Implementace procesního řízení včetně Service Desku a Konfigurační databáze v AWT– Alvao s.r.o
 • Implementace systému správy konfigurací (CMS/CMDB) – Devoteam
 • Release management design and implementation – Devoteam
 • Service Desk- Tesco SW a.s.
 • Zaměstnanecký průkaz – České dráhy a.s.
1.místo

Název projektu: Implementace systému správy konfigurací (CMS/CMDB)– Komerční banka a Devoteam
Přihlašovatel: Komerční banka a Devoteam
Zákazník: Komerční banka a.s.
Dodavatel: Devoteam
Projektový vedoucí: Jan Drašnar (KB) a Petr Čoban (Devoteam)

Popis projektu a přínosy:

 • Nově implementovaná CMDB umožňuje dokonalý přehled o infrastruktuře
 • Možnost řízení služeb IT na základě požadavků businessu
 • Rychlejší identifikace příčin výpadků
 • Zvýšení prestiže KB v rámci skupiny Société Générale
2.místo

Název projektu: Service Desk
Přihlašovatel: Tesco SW a.s.
Zákazník: ČNB
Dodavatel: Tesco SW a.s.
Projektový vedoucí: Ing. Vladislav Kabilka, MBA

Popis projektu a přínosy:

 • Implementace interně vyvinutého nástroje Service desk plně nahradila funkcionalitu komerčního systému
 • Byly ušetřeny významné finanční zdroje pro zákazníka v oblasti licencování produktu
 • Rozšíření využití na oblast správních procesů
 • Došlo ke zkrácení životního cyklu řešení incidentů
3.místo

Název projektu: Implementace procesního řízení včetně Service Desku a Konfigurační databáze v AWT
Přihlašovatel: Alvao s.r.o.
Zákazník: Advanced World Transport a.s.
Dodavatel: Alvao s.r.o.
Projektový vedoucí: Ing.Zdeněk Kvapil

Popis projektu a přínosy:

 • Vybudování jediného kontaktního místa pro uživatele
 • Nastavení transparentních zodpovědností při fungování IT
 • Vyškolení zákazníka a naimplementování a základních ITIL procesů včetně katalogu služeb v SMB segmentu
 • Snadnější sdílení kompetencí mezi pobočkami zákazníka snižuje náklady na poskytování IT služeb

Ceny pro vítěze soutěže ITSM projekt roku 2012

1. cena
 • Věcná cena v hodnotě 20 000 Kč
 • Certifikát vítěze ITSM Project of the Year
 • 2 volné vstupenky na konferenci itSMF CZ
 • Propagace v rámci ITSMF CZ
 • Propagace v rámci itSMF International
 • Společná tisková zpráva
 • Další propagace v médiích mediálních partnerů ITSMF CZ
2. cena
 • Věcná cena v hodnotě 15 000 Kč
 • Certifikát o umístění mezi 2mi nejlepšími projekty ITSM Project of the Year
 • 2 volné vstupenky na konferenci itSMF CZ
 • Propagace v rámci ITSMF CZ
 • Propagace v rámci itSMF International
 • Společná tisková zpráva
 • Další propagace v médiích mediálních partnerů ITSMF CZ
3. cena
 • Věcná cena v hodnotě 10 000 Kč
 • Certifikát o umístění mezi 3mi nejlepšími projekty ITSM Project of the Year
 • 2 volné vstupenky na konferenci itSMF CZ
 • Propagace v rámci ITSMF CZ
 • Propagace v rámci itSMF International
 • Společná tisková zpráva
 • Další propagace v médiích mediálních partnerů ITSMF CZ
4.-5 cena
 • 2 volné vstupenky na konferenci itSMF CZ

Žádná z cen nemůže být nahrazena finanční hotovostí. Převody cen nejsou možné.

Členové poroty soutěže ITSM projekt roku

Profesní profily členů odborné poroty soutěže ITSM projekt roku (řazeno v abecedním pořadí).

Zdeněk Brabec

Absolvent oboru telekomunikační technika na VUT v Brně. V roce 1993 obhájil kandidátskou disertační práci s názvem „Možnosti řízení jakosti v telekomunikacích“. Poté po dobu 8 let vykonával řídící funkce ve významných telekomunikačních společnostech (France Telecom, ČESKÝ TELECOM – nyní Telefónica Czech Republic). Od roku 2002 se jako konzultant podílel na optimalizaci telekomunikační infrastruktury nejvýznamnějších českých podniků. Nyní je odborným asistentem na katedře telekomunikační techniky ČVUT v Praze, kde se zabývá i problematikou řízení telekomunikačních systémů a otázkami souvisejícími s řízením služeb informačních a komunikačních technologií.

Ivette Korandová

Absolventka ČVUT Praha, Fakulty strojní. Od ukončení studia (1983) po dnešek se pohybuje v oblasti výpočetní techniky a informatiky, kde v průběhu dlouholeté praxe zastávala různorodé role jako analytik, programátor, administrátor IS, školitel uživatelů IS, projektový manažer a designer řady řešení fungování provozu či implementace systémů. V období od r. 1999 do r. 2012 pracovala v České spořitelně, kde prvních 8 let řídila provoz Kartového centra. Součástí operativního řízení bylo zastabilizovat problémový provoz, vybudovat nový pracovní tým a implementovat chybějící procesy. V roce 2006 řídila významný projekt v rámci Erste Group, jehož cílem bylo převést IT provozy České spořitelny, Slovenské spořitelny a Erste bank Chorvatsko do samostatné dceřiné společnosti Erste a implementovat nové procesy ITSM v IT včetně procesů Service delivery. V letech 2006-2011 řídila útvar Service delivery v nově vzniklé společnosti Erste, sITSolutions CZ. Od ledna 2012 zavádí ITSM procesy v mezinárodní společnosti Friendly Finance. Je držitelkou Manažer certifikátu ITSM, v2.

Petr Koubský

Petr Koubský (1961) vystudoval VŠCHT, do roku 1990 pracoval jako programátor, pak byl spoluzakladatelem vydavatelství Softwarové noviny, kde pracoval jako šéfredaktor stejnojmenného časopisu a později jako šéfredaktor časopisu Inside – Trendy a strategie na českém trhu IT. Od roku 2008 je na volné noze jako analytik a publicista. Trvale spolupracuje se společností Internet Info jako programový ředitel sdružení Tuesday Business Network. Učí na Katedře informačních technologií Vysoké školy ekonomické a na Literární akademii Josefa Škvoreckého. Odborné zájmy: sociologie informatiky, webové aplikace a cloud computing, podnikové systémy, mobilní technologie, trh IT v ČR a ve střední Evropě.

Vlastimil Ráb

celou dobu své profesní činnosti se pohybuje v oblasti výpočetní techniky, kde zastával řadu funkcí jako např. programátor, správce databáze, projektový manažer, ředitel útvaru IT. V těchto pozicích se svým týmem implementoval řadu uživatelských systém jako např. systém pro podporu rozhlasového zpravodajství, systém pro digitální výrobu rozhlasových pořadů, systémy SAP, systémy pro podporu logistických činností na evropské úrovni. Od roku 2000 pracuje v různých pozicích ve společnosti DHL, kde začal jako CIO pro Českou republiku. Později přešel do evropského datového centra společnosti DHL v Praze. V současné době vede globální oddělení Change a Configuration Management a oddělení Facility and Office Services v DHL ITS Praha.

Jiří Voříšek

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. je absolventem VŠE oboru ekonomicko-matematické výpočty. V současnosti je vedoucím katedry informačních technologií na VŠE v Praze, prezidentem České společnosti pro systémovou integraci a prokuristou poradenské firmy ITG, s.r.o. Specializuje se na strategické řízení informačních systémů, systémovou integraci, outsourcing a metodiky vývoje a provozu podnikových informačních systémů. Je autorem nebo spoluautorem deseti knih a mnoha desítek skript, článků a příspěvků na konferencích. V letech 2010 a 2011 spolupracoval s Národní ekonomickou radou vlády ČR a MPO na přípravě strategie konkurenceschopnosti ČR. Od r. 2011 je členem pracovní skupiny Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost.

Výsledky 2011

Přihlášené projekty schválené porotou k hodnocení v soutěži:

 • Akreditace ISO/IEC 20000-1:2011 – Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
 • Analýza procesního řízení IT podle ITIL – Devoteam
 • Integrace dohledových systémů a CMDB – ČEZ ICT Services a.s.
 • Přechod ÚMČ Praha 10 na outsourcing ICT – Telefonica Czech Republic a.s.
 • Redesign SLM (service level management) – Hewlett-Packard, s.r.o.
 • SLM stromy – GC System a.s.
 • SyDesk: end-to-end monitoring schvalovací aplikace ISOR v Raiffeisenbank – StringData s.r.o.
 • WEEZ: Sdílení know-how a informací – Devoteam
1.místo

Název projektu: Implementace systému správy konfigurací (CMS/CMDB)– Komerční banka a DevoteamWEEZ – Sdílení know-how a informací
Přihlašovatel: Devoteam
Zákazník: Devoteam
Dodavatel: Devoteam
Projektový vedoucí: Radek Bělina

Popis projektu a přínosy:

 • Sdílení znalostí a informací pro 5000 uživatelů
 • Zvýšení efektivity dodávky služeb zlepšením sdílení informací
 • Zvýšení zastupitelnosti pracovníků
 • Proražení „skořápky“ mezi jednotlivými útvary IT a zlepšení spolupráce
 • Úspora v IT službách ve výši 23%
2.místo

Název projektu: Integrace dohledových systémů a CMDB
Přihlašovatel: ČEZ ICT Services a.s.
Zákazník: ČEZ ICT Services a.s.
Dodavatel: AutoCont CZ a.s.
Projektový vedoucí: Petr Nedvěd

Popis projektu a přínosy:

 • Centralizace událostí monitorovaných různými nástroji
 • Publikace katalogu služeb pro koncové zákazníky
 • Vytvoření jednotné CMDB se stromy služeb
 • Automatizace procesu poskytování IT služeb od objednání k vyhodnocení
3.místo

Název projektu: SLM stromy
Přihlašovatel: GC System, a.s.
Zákazník: Česká pojišťovna, a.s
Dodavatel: GC System, a.s.
Projektový vedoucí: Aleš Smetana

Popis projektu a přínosy:

 • Vizualizace a monitoring business procesů
 • Vytvoření „stromů“ od služby až po IT infrastrukturu
 • Zkrácení doby řešení problémů na Service desku
 • Určení dopadu výpadků infrastruktury na službu

Ceny pro vítěze soutěže ITSM projekt roku 2012

1. cena
 • IPAD 2 pro přihlašovatele nebo projektového vedoucího + poukaz na večeři pro projektový tým v hodnotě 10 000 Kč
2. cena
 • Poukázka na nákup smartphone ve výši 10 000 Kč + sada vín v hodnotě 5 000 Kč
3. cena
 • Sada vín v hodnotě 10 000 Kč pro celý projektový tým

Žádná z cen nemůže být nahrazena finanční hotovostí. Převody cen nejsou možné.

Členové poroty soutěže ITSM projekt roku

Profesní profily členů odborné poroty soutěže ITSM projekt roku (řazeno v abecedním pořadí).

Zdeněk Brabec

Absolvent oboru telekomunikační technika na VUT v Brně. V roce 1993 obhájil kandidátskou disertační práci s názvem „Možnosti řízení jakosti v telekomunikacích“. Poté po dobu 8 let vykonával řídící funkce ve významných telekomunikačních společnostech (France Telecom, ČESKÝ TELECOM – nyní Telefónica Czech Republic). Od roku 2002 se jako konzultant podílel na optimalizaci telekomunikační infrastruktury nejvýznamnějších českých podniků. Nyní je odborným asistentem na katedře telekomunikační techniky ČVUT v Praze, kde se zabývá i problematikou řízení telekomunikačních systémů a otázkami souvisejícími s řízením služeb informačních a komunikačních technologií.

Ivette Korandová

Absolventka ČVUT Praha, Fakulty strojní. Od ukončení studia (1983) po dnešek se pohybuje v oblasti výpočetní techniky a informatiky, kde v průběhu dlouholeté praxe zastávala různorodé role jako analytik, programátor, administrátor IS, školitel uživatelů IS, projektový manažer a designer řady řešení fungování provozu či implementace systémů. V období od r. 1999 do r. 2012 pracovala v České spořitelně, kde prvních 8 let řídila provoz Kartového centra. Součástí operativního řízení bylo zastabilizovat problémový provoz, vybudovat nový pracovní tým a implementovat chybějící procesy. V roce 2006 řídila významný projekt v rámci Erste Group, jehož cílem bylo převést IT provozy České spořitelny, Slovenské spořitelny a Erste bank Chorvatsko do samostatné dceřiné společnosti Erste a implementovat nové procesy ITSM v IT včetně procesů Service delivery. V letech 2006-2011 řídila útvar Service delivery v nově vzniklé společnosti Erste, sITSolutions CZ. Od ledna 2012 zavádí ITSM procesy v mezinárodní společnosti Friendly Finance. Je držitelkou Manažer certifikátu ITSM, v2.

Petr Koubský

Petr Koubský (1961) vystudoval VŠCHT, do roku 1990 pracoval jako programátor, pak byl spoluzakladatelem vydavatelství Softwarové noviny, kde pracoval jako šéfredaktor stejnojmenného časopisu a později jako šéfredaktor časopisu Inside – Trendy a strategie na českém trhu IT. Od roku 2008 je na volné noze jako analytik a publicista. Trvale spolupracuje se společností Internet Info jako programový ředitel sdružení Tuesday Business Network. Učí na Katedře informačních technologií Vysoké školy ekonomické a na Literární akademii Josefa Škvoreckého. Odborné zájmy: sociologie informatiky, webové aplikace a cloud computing, podnikové systémy, mobilní technologie, trh IT v ČR a ve střední Evropě.

Rudolf Slaba

Pochází z Písku, v roce 1999 absolvoval na UK Praha se zaměřením na pedagogiku a biologii, několik let se následně věnoval výzkumu a odborné činnosti v oblasti sportovních věd a fyziologie člověka. Od roku 2006 působí jako kvalifikovaný lektor, konzultant a procesní specialista se zaměřením na management a správu IT – nyní působí jako Business Development Manager v centrále společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Účastnil se řady interních i zákaznických projektů na pozicích projektového manažera, odborného konzultanta a procesního specialisty. V roce 2010 získal prestižní ocenění Brawo Awards O2 za přípravu odborné konference ICTM na pozici předsedy obsahového výboru od roku 2007 do současnosti. Aktivně také působí v profesní organizaci itSMF a to od jejího založení – nyní členem publikačního výboru a správce odborné knihovny. Certifikovaný ITIL Expert a projektový manažer (dle IPMA). Ve volném čase se věnuje kynologii a fotografování.

Antonín Tesař