Vizualizace informací pro Řízení služeb

Publikováno: 2. 10. 2020

Robert S. Falkowitz zde popisuje různé typy vizualizací, které by mohly být pro Řízení služeb velmi užitečné, leč využívají se jen zřídka.

Existuje pro to řada důvodů:

  • tvůrci vizualizací si neuvědomují užitečnost grafů určitých typů
  • vývojáři nástrojů opakovaně používají knihovny grafů, které tyto typy neobsahují
  • příjemci grafů těchto typů jim nemusí na první pohled rozumět
  • jistá setrvačnost organizace tlumí touhu po zlepšování a inovacích
  • vývojáři nástrojů nevnímají existenci poptávky po jiných typech grafů, než které nabízejí.

Nejsou zde zahrnuty typy grafů, které jsou běžně k dispozici v nástrojích, k jejichž využívání mají tendenci správci služeb: integrované ticketovací nástroje a tabulkové procesory. Tyto grafy — sloupcové grafy, tečkové grafy, plošné grafy, radarové grafy, koláčové grafy, bublinové grafy, různá  měřidla,  kombinace těchto typů a ještě několik dalších typů – se zaměřují spíše na vizualizaci dat, než na vizualizaci informací. Je to dětská řeč v oblasti vizualizace. Článek popisuje použití vyspělejšího jazyka pro komunikaci našich sdělení.

Zdrojový článek: Information VisualisationAutor:: Jaroslav Rokyta