Zkoumání delty v AgileSHIFT®

Publikováno: 26. 5. 2020

Klíčem je agilita podniku. Nejde jen o implementaci agilního způsobu práce ve vašem IT oddělení, ale o transformaci celé organizace. Musíte pochopit, jak se vyvíjí trh, kde působí vaši konkurenti, kde chtějí být vaši zákazníci a v důsledku toho, kde musí být vaše organizace.

Jednou z technik, jak to pochopit, je koncept delty. Rozdíl mezi tím, kde chce organizace být, vyjádřený jako „jak vypadá skvěle“ a kde v současné době je.

Tento dokument osvětluje koncept delty, vysvětluje, jak je to řešeno v AgileSHIFT®, a poskytuje praktická doporučení a příklady na toto téma. Zaměřuje se na vrcholové manažery, správce portfolia a manažery přechodu, kteří přehlížejí rychle se měnící prostředí a riskují, že konkurenti přeberou tržní podíl jejich organizace.Autor:: Jaroslav Rokyta