Shift-left – Move closer to the source with ITIL®4 and DevOps

Publikováno: 6. 4. 2021

Přesuňte se blíže ke zdroji pomocí ITIL 4 a DevOps.

Vzhledem k tomu, že modely, standardy a rámce se stále množí, je často třeba vytvořit hybridní buzzword, aby se dospělo ke společnému porozumění a spolupráci okolo osvědčených postupů. IT světu se daří díky krátké životnosti takových pojmů. Spadají sem pojmy jako BPR, klient-server, hybridní cloud, digitální transformace, orchestrace a mnoho dalších, které se používají často zaměnitelně a mají více definic.

Shift-left je nyní často používaný buzzword. Tento termín je cenný, protože je otevřen více úrovním porozumění a aplikace. 

Shift-left přístup

Přístup k řízení práce, který se zaměřuje na přiblížení činností ke zdrojům, s cílem zabránit potenciálně nákladným zpožděním nebo eskalacím. V kontextu vývoje softwaru lze tento charakterizovat přesunutím testovacích činností blíže k vývojovým činnostem (nebo integrací s nimi). V kontextu podpory může být přístup shift-left charakterizován poskytováním svépomocných nástrojů koncovým uživatelům.

Shift-left není individuální proces, hodnotový tok hodnot nebo prakzika. Není to ani technologie nebo školicí program, organizační změna, zaměření na zákazníka, neustálé zlepšování, řízení efektivity nebo systém řízení kvality. Není to IT a SM, ITIL, DevOps nebo Agile. Shift-left zahrnuje všechny výše uvedené prvky a vytváří holistický transformační přístup, který zahrnuje několik způsobů práce a spojování prvků z IT a SM a DevOps.

Barclay Rae v tomto dokumentu popisuje Shift-left přístup v porovnání s ITIL 4 a DevOps, jak k němu dospět, výzvy a obtíže s tím spojené a na závěr uvádí souhrn tipů a doporučení.

Dokument je ke stažení po kliknutí na tento odkaz.Autor:: Jaroslav Rokyta