Zvládnutí chaosu prostřednictvím IT4ITTM frameworku pro IT manažery

Publikováno: 2. 10. 2020

Od cloud computingu a dat velkého objemu až po internet věcí a automatizaci se povaha IT dramaticky změnila. V důsledku toho jsou dnešní IT oddělení pod obrovským tlakem, aby organizacím pomohla udržet konkurenceschopnost po celou dobu procesu digitalizace. Tradiční IT oddělení však nejsou postavena tak, aby se zaměřovala na dovednosti, jako je vývoj a provoz, a nejsou dostatečně agilní na to, aby zvládla podnikatelské prostředí, které se přizpůsobuje neustále se měnícímu trhu. I když se v posledních letech změnila úloha IT, způsob, jakým funguje, zůstává často stejný. Je to proto, že IT oddělení jsou stále řízena inženýry a technology – nebo kýmkoli, jehož hlavní zaměření se točí kolem vytváření technologií. V důsledku toho se obchodní modely v rámci IT vyvíjely pomalu a až dosud se nepovažovaly za nepříliš prioritní. Tento malý zájem bránil IT stát se samonastavujícím se podpůrným strojem byznysu, jímž má potenciál se stát. Pokud jde o další postup, musí se IT oddělení změnit a přijmout model efektivnějšího řízení. Pokud se nezmění, vystavují se riziku, že budou muset čelit hrozícímu chaosu, který často končí tím, že IT je svým organizacím spíše na obtíž.

Původní text je dostupný zde: https://cdn.ymaws.com/www.itsmfi.org/resource/resmgr/forum_focus/Mastering_chaos_for_IT_Manag.pdf

Navazující whitepaper je ke stažení zde: https://publications.opengroup.org/g191, ovšem pouze pro členy The Open Group.

Internet věcí

(anglicky Internet of Things, zkratka IoT) je v informatice označení pro síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data. Každé z těchto zařízení je jasně identifikovatelné díky implementovanému výpočetnímu systému, ale přesto je schopno pracovat samostatně v existující infrastruktuře internetu. Experti odhadují, že Internet věcí bude v roce 2020 zahrnovat přibližně 30 miliard zařízení. Hodnota trhu se odhaduje na 80 miliard dolarů.Autor:: Jaroslav Rokyta