Vizualizace v Konfiguračním řízení

Publikováno: 3. 11. 2020

V tomto článku se autor zabývá některými problémy spojenými s vizualizací konfigurací systémů.

Stejně jako u mnoha jiných oborů v oblasti správy služeb může být použití vizualizací ve správě konfigurace problematické. Článek upozorňuje na některé z těchto otázek s ohledem na: ­­­

  • zlepšení funkčnosti softwaru, kterou vývojáři začleňují do řízení konfigurace
  • rozšíření způsobu, jakým adresáti konfiguračních informací využívají vizualizace. ­­­­

Mnoho IT organizací má vysoké mínění o nástrojích poskytujících vizualizaci informací o konfiguraci. Jedna organizace, se kterou autor pracoval před 15 lety, využila tuto schopnost ke zdůvodnění výběru konkrétního nástroje ITSM. Pro mnohé překvapivě tuto schopnost nikdy nepoužívali jako součást své práce při řízení konfigurace. Byl to dobrý příklad faktoru nadšení pro konkrétní produkt nebo dokonce přínos kvalitu. Ale proč tomu tak bylo? Jaké vlastnosti by měly mít vizualizace, aby se staly výkonnostním faktorem při řízení konfigurací? ­­­­­­­­

Úplné znění článku najdete zde: https://www.3cs.ch/configuration-visualizations/

(Anotace: Ing. Jaroslav Rokyta)Autor:: Jaroslav Rokyta