Zpráva o stavu DevOps v roce 2020

Publikováno: 7. 12. 2020

Konečně je zde Zpráva o stavu DevOps v roce 2020.  Puppet publikuje Zprávu o stavu DevOps již po deváté, jako výstup nejdéle běžící a nejvíce odkazovaná studie DevOps v oboru. Letošní zpráva se zaměřuje na dva nové trendy v DevOps:

  • Model platformy a jeho využití pro škálování přijetí DevOps. Silným faktorem podpory byznysu mohou být interní platformové týmy, což dává autonomii týmům pro vývoj aplikací, aby postupovaly rychle, při současném zvýšení efektivity a využití centralizovaného řízení.
  • Modernizace Změnového řízení v éře DevOps. Změnové řízení se považuje za běžný problém z hlediska rychlejšího zavádění softwaru. Naše analýza odhalila čtyři přístupy k řízení změn založené na schvalovacích procesech, automatizačních postupech a technikách snižování rizik. Zkoumáme, co funguje a co nefunguje a jak lze použít zásady DevOps k transformaci Změnového řízení na efektivní a podpůrný proces.

Tento dokument dokládá, že se zvyšuje účinnost Změnového řízení s tím, jak organizace vyvíjejí své postupy DevOps. U vysoce rozvinutých firem je téměř třikrát větší pravděpodobnost, že budou mít vysoce efektivní Změnové řízení než u společností s nízkou úrovní rozvoje DevOps.

(Anotace: Ing. Jaroslav Rokyta)Autor:: Jaroslav Rokyta