Vedení spolku

Aktuální organizační struktura spolku.

Předsednictvo itSMF Czech Republic, z.s.

Patrik Šolc

předseda předsednictva

Řídí sdružení v souladu se stanovami organizace, spolupracuje s dalšími subjekty a zajišťuje koncepční činnost a reprezentaci sdružení.

Dan Petřivalský

místopředseda předsednictva

Řídí finanční záležitosti sdružení, zodpovídá za nastavení a řízení vnitřního chodu sdružení a strategické řízení výboru pro certifikace a vzdělávání a výboru pro marketing.

Jaroslav Rokyta

člen předsednictva

Stará se o koncepci publicity a webu a strategické řízení výboru pro akce a výboru pro publikační činnost.

Předsedové výborů

Patrik Šolc

předseda výboru pro akce

Zodpovídá za plánování a organizace seminářů ITSM Praktickyvýročních konferencí a neformálních setkání členů itSMF. Společně s marketingovým výborem zajišťuje spolupráci se sponzory, vytváří a udržuje image sdružení, řídí strategii v oblasti členských záležitostí.

Robert Krajča

předseda výboru pro certifikace a vzdělávání

Zajišťuje vedení evidence certifikovaných specialistů a komunikaci a spolupráci s dalšími subjekty v oblasti certifikací a zvyšování kvalifikace.

Dan Petřivalský

Předseda finančního výboru

Lucie Nová

Předsedkyně marketingového a publikačního výboru

Kancelář

Zuzana Kopuncová

Tajemnice spolku