Informační zdroje

On-line zdroje a webové odkazy

Oficiální weby:

Další užitečné informační zdroje:

Zde naleznete jednotlivá vydání časopisu At Your Service ve formátu PDF. Jedná se o čtvrtletník vydávaný itSMF International od září 2010.

At Your Service – únor 2013 (2.04 Mb)
At Your Service – listopad 2013 (2.44 Mb)
At Your Service – srpen 2011 (1.53 Mb)
At Your Service – červen 2011 (1.42 Mb)
At Your Service – duben 2011 (2.12 Mb)
At Your Service – prosinec 2010 (2.11 Mb)
At Your Service – září 2010 (1.79 Mb)

Zde naleznete jednotlivá vydání časopisu Service Talk ve formátu PDF. Jedná se o časopis vydávaný itSMF UK, který vychází 4x ročně. K dispozici jsou všechna čísla od roku 2006, kdy bylo naše sdružení založeno, až do roku 2009, kdy bylo další poskytování časopisu z finančních důvodů ukončeno (viz zpráva v rubrice Novinky ze dne 17.05.2010). Koncem roku 2011 bylo poskytování tohoto časopisu opět obnoveno, nicméně čísla z let 2010 až 2011 nemáme k dispozici.

Service Talk – srpen 2012 (3.12 Mb)
Service Talk – duben 2012 (1.81 Mb)
Service Talk – prosinec 2011 (2.58 Mb)
Service Talk – říjen 2010 (7.31 Mb)
Service Talk – červenec 2009 (6.09 Mb)
Service Talk – duben 2009 (6.02 Mb)
Service Talk – leden 2009 (6.29 Mb)
Service Talk – říjen 2008 (4.45 Mb)
Service Talk – červenec 2008 (4.39 Mb)
Service Talk – duben 2008 (4.72 Mb)
Service Talk – leden 2008 (3.67 Mb)
Service Talk – říjen 2007 (2.85 Mb)
Service Talk – červenec 2007 (3.47 Mb)
Service Talk – leden 2007 (4.37 Mb)
Service Talk – říjen 2006 (4.06 Mb)
Service Talk – červenec 2006 (4.71 Mb)
Service Talk – leden 2006 (4.23 Mb)
Service Talk – leden 2006 (4.10 Mb)

Zde naleznete ostatní zajímavé dokumenty z oblasti ITSM, případně z jiných oblastí, které se problematiky ITSM dotýkají.

Kvalitativní standard implementace ITIL procesů (820.61 Kb)
Kvalitativní standard pro dokumentaci ITIL procesů, který byl diskutován na itSMF Mini 28.3. a poté připomínkován, dospěl natolik, že publikujeme jeho první oficiální verzi. Bude mít status “White paper” a bude pravidelně podrobován revizím, aby byl udržen v aktuálním stavu. Děkujeme všem, kteří přispěli k diskusi a pomohli tím náš Kvalitativní standard vylepšit.

Aligning CobiT, ITIL and ISO 17799 for Business Benefit: Management Summary(256.36 Kb)
Tento 62-stránkový dokument se věnuje poměrně detailnímu srovnání CobiT 3rd Edition, ITIL V2 a ISO 17799.

Anotace obsahu normy ISO/IEC TR 20000-5 (67.00 Kb)
Stručná anotace obsahu normy ISO/IEC TR 20000-5 Information technology – Service management -Part 5: Exemplar implementation plan for ISO/IEC 20000-1

Anotace obsahu normy ISO/IEC TR 20000-3 (68.50 Kb)
Stručná anotace normy ISO/IEC TR 20000-3 Information technology – Service management -Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-1

Anotace obsahu normy ISO/IEC TR 20000-4 (67.50 Kb)
Stručná anotace normy ISO/IEC TR 20000-4 Information technology – Service management -Part 4: Process reference model

Definice poruchových entit a stavů IT služeb (196.60 Kb)
ADefinice a vzájemné vztahy mezi pojmy: incident, problém, event, bug, defekt, chyba, výpadek, porucha. Autorský článek Jiřího Skály pro server www.itil.cz, verze 1.4 ze dne 29.4.2011.

Přehled plánovaných aktualizací ISO/IEC 20000 (246.86 Kb)
Stav tvorby nové řady norem ISO/IEC 20000 s ohledem na vznik ITIL V3 (aktualizace k 7.11.2009)