Výhody členství

Stručné představení spolku itSMF Czech Republic můžete shlédnout na tomto videu:

Výhody

  • přístup k „uzamčeným“ informacím, určeným pouze pro členy spolku, jež jsou k dispozici na webu itSMF CZ
  • příležitost publikovat případové studie z oblasti praktického využití ITIL a představit tak širší odborné veřejnosti ukázkové realizované projekty
  • možnost ZDARMA využít služby Zeptejte se expertů a nechat si zodpovědět dotaz z oblasti ITSM
  • možnost ZDARMA se účastnit seminárů itSM Prakticky
  • slevy na konference a semináře, jejichž pořadatelem nebo spolupořadatelem je itSMF Czech Republic
  • možnost zapůjčení publikace z knihovničky odborné literatury
  • podávat jmenovité návrhy na složení předsednictva a kandidovat na člena předsednictva
  • zapojit se do činnosti spolku členstvím v některém z odborných výborů spolku a kandidovat na funkci vedoucího odborného výboru
  • navrhovat konkrétní činnosti, jimž by se spolek měl věnovat

Kategorie členství pro fyzické osoby

Individual – standardní typ individuálního členství

Academy – určeno pro studenty a pracovníky v pedagogické sféře (k přihlášce je nutné doložit kopii studentské karty, příp. doklad o zaměstnání ve vzdělávací instituci); nízký členský příspěvek u tohoto typu členství je kompenzován nemožností hlasovat na valné hromadě

Čestné členství – jež je určeno fyzickým osobám, které se významným způsobem zasloužili o rozvoj spolku. (Členství schvaluje výhradně valná hromada spolku na návrh nejméně pěti členů, podrobnosti viz Stanovy.)

Dočasné členství – jež je určeno výhradně současným členům, kteří aktuálně mění zaměstnavatele a potřebují určitý čas na to, aby si u nového zaměstnavatele sjednali regulérní členství v spolku. (Členství schvaluje předsednictvo spolku na žádost člena spolku, podrobnosti upravují Stanovy.)

Výkonné členství – vzniká automaticky všem členům předsednictva a vedoucím výborů dnem jejich zvolení nebo jmenování a to včetně. Je platné do dne skončení volebního období nebo odvolání a to včetně, Člen výboru může získat výkonné členství po minimálně půlroční aktivní práci pro výbor na návrh vedoucího výboru na základě souhlasu předsednictva.

Kategorie členství pro právnické osoby

Global Member – jež je určeno nadnárodním korporacím (podmínky upraveny pravidly itSMF International)

Vendor – jež je určeno pro organizace v ČR, které dodávají produkty IT a/nebo služby ve vztahu k ITSM a/nebo ITIL

Corporate – jež je určeno pro všechny ostatní organizace v ČR, tj. nepodnikající v oblasti IT

V rámci každého z typů členství Vendor a Corporate nabízíme 4 varianty, které se liší počtem členských míst, jež může váš podnik obsadit.

V současné době platné členské poplatky pro jednotlivé kategorie členství byly schváleny na valné hromadě spolku 23. března 2015 a jsou stále platné.

Členské poplatky

Typ# členských míst# hlasů na valné hromaděpoplatky
Academy101.000 CZK
Individual113.000 CZK
Čestný člen110 CZK
Výkonný člen110 CZK
Dočasný člen100 CZK
Corporate 55212.000 CZK
Corporate 1010425.000 CZK
Corporate 1515635.000 CZK
Corporate Individual*Pro informace kontaktujte clenstvi@itsmf.cz2.300 CZK
Vendor 55224.000 CZK
Vendor 1010442.000 CZK
Vendor 1515654.000 CZK
Vendor Individual*Pro informace kontaktujte clenstvi@itsmf.cz3.300 CZK
Global MemberTyp členství pro mezinárodní korporace. Podmínky tohoto členství jsou upravovány pravidly itSMF International

(*) Pouze pro více jak 15 Corporate/Vendor Individual členů

Jak provádět změny během členství v itSMF Czech Republic

Typ změnyKdo ji může požadovatJak požadovat
Změna kontaktu (adresy, emailu, telefonu)ČlenPoslat email na clenstvi@itsmf.cz
Změna v seznamu certifikovaných specialistůČlenViz proces popsaný v sekci Certifikovaní specialisté
Změna členských míst – kategorie Corporate a VendorKontaktní osoba na přihlášcePoslat email na clenstvi@itsmf.cz obsahující jméno osoby, která má být nahrazena jinou a kontaktní údaje k nové osobě
Změna kategorie členství – kategorie Corporate a VendorOsoba zmocněná organizacíVyplnit a poslat novou příhlášku standardním způsobem jako v případě nového člena
Zrušení členství kategorie Corporate a VendorOsoba zmocněná organizacíZasláním této informace na clenstvi@itsmf.cz. Obdržíte další podmínky zrušení.
Zrušení individuálního členstvíČlenZasláním této informace na email clenstvi@itsmf.cz. Budou Vám zaslány další podmínky zrušení.
Žádost o dočasné členstvíKaždá osoba jednající z pověření Corporate / VendorZasláním této informace na clenstvi@itsmf.cz.

Ke stažení

Přihláška itSMF (43.03 Kb)
Přihláška členové (134.00 Kb)
Členské poplatky (660 Kb)
Stanovy (4.06 Mb)
Etický kodex (144.92 kB)