Vizualizace dat a informací

Publikováno: 13. 5. 2020

Robert Falkowitz uveřejnil dva velmi zajímavé články na téma vizualizace dat a informací v řízení služeb.

Robert sám k tomu uvádí, že při komunikaci s manažery i akcionáři je důležité dát najevo respekt používáním stručného, přesného a jasného jazyka.

V prvním článku se zabývá vizualizací dat a vizualizací informací, v čem se liší a jak nám toto rozlišování pomůže v efektivnější vizualizaci.

Samotný článek Information Visualizatiom or Data Visualization je zde:

Druhý článek se pak zaměřuje na různé vizualizace, které jsou zvláště užitečné pro správu služeb. Pod titulem Information Visualizations for Service Management jej najdete zde:

https://www.3cs.ch/information-visualization-service-management/Autor:: Jaroslav Rokyta