Antonín Sládek

Vliv rozhodování IT na správu datacenter (DC Facilities)

Tento dokument je možná zaměřený poněkud více technicky, nicméně ukazuje důležitost komunikace IT oddělení (poskytovatele IT služeb) se správou budov datacentra (Facility management). Plánování umístění jednotlivých IT komponent do konkrétních pozic v serverovnách datových center má zásadní vliv na provoz mechanické části non-IT infrastruktury, konkrétně odvodu tepla. Pravidelná komunikace a dobré vztahy mezi IT a… Číst dále

Logický design konfigurační databáze podle ITILu

Základním prvkem procesu správy konfigurací je konfigurační databáze. CMDB je ovšem v ITILu popsána jen velmi obecně a tato práce se snaží alespoň trochu tento popis rozšířit. V úvodu jsou srovnány některé elementy/pojmy procesu (CMDB, CMS, CI, atd.) v rámci jednotlivých verzí ITILu a taktéž zdůrazněno několik důležitých aspektů zmíněného procesu. Poté se v odstavcích… Číst dále

Capturing the Value of PROJECT MANAGEMENT 2015

Výroční zpráva Pulse of the Profession® o stavu a trendech v řízení projektů, programů a portfolia. Už zhruba 10 roků PMI publikuje a komentuje výsledky průzkumu mapujících úspěšnost a selhání jednotlivých projektů napříč odvětvími a regiony. Obsah letošní zprávy lze shrnout do následujících bodů: v posledních čtyřech letech se procento úspěšných projektů (jež splnily deklarované… Číst dále

Crawl, Walk, Run – přístup k implementaci ITILu

Avoid common pitfalls by implementing ITIL concepts in smart, easily digestible pieces. Nepochybně je dnes možno nalézt řadu článků a publikací, jež shrnují časté chyby a praktiky pro implementaci ITSM. Uvedný dokument je nicméně zajímavý tím, že uvádí několik těchto faktorů v pořadí, jak se vyskytují během různých stádií zavádění procesního řízení. Autoři rozdělují implementaci… Číst dále

Cyber Resilience: bridging the business and technology divide

„Víte kolik bezpečnostních incidentů zaznamenala vaše společnost během posledního roku? Pokud se domníváte, že ani jeden, pak jste pravděpodobně ve větších problémech než ti, kteří na tuto otázku dokáží poskytnout detailní odpověď.“ Tímto bonmotem uvádí svůj článek Stuart Rance, spoluautor knih ITIL 2011 a mnoha dalších publikací, kterého jistě není potřeba podrobně představovat. Mnozí měli… Číst dále

IT service management and cloud computing

Dokument AXELOSu diskutuje efekty a vlivy cloud computingu (CC) na stávající praktiky IT service managementu a ITILu. V úvodu jsou rekapitulovány definice cloud computingu a ITILu včetně shrnutí základních charakteristik a přínosů cloudových služeb, např. využití konceptu Platform as a Service (PaaS) ke snižování celkových nákladů na dodávku služeb (TCO). Následně článek poskytuje inspiraci jak… Číst dále

Případová studie: Společné využití ITILu a PRINCE2

Na reálném příkladu implementace Service Desku velké korporátní organizace autor demonstruje výhodnost současného využití principů ITILu a PRINCE2. Jednalo se o poměrně velký offshore projekt, kdy by ve finální fázi oddělení Service Desku zaměstnávalo přes 150 pracovníků, přičemž funkce SD měla podporovat většinu procesů Service Operation. Stať je rozdělena do dvou částí – v úvodní… Číst dále

ITIL® Maturity Model and Self-assessment Service (user guide)

Axelos, vlastník ITILu a PRINCE2 rozšířil nabídku o službu sebehodnocení vyspělosti organizace, resp. způsobu řízení IT služeb. Více v přiloženém dokumentu. Uvedený dokument byl publikován sdružením AXELOS víceméně jako instruktážní materiál pro jejich nabízenou službu. Dlouhá léta se na trhu objevují různé pomůcky k vyhodnocení stupně implementace procesní zralosti v různém rozsahu a kvalitě. Tento… Číst dále

Optimalizace IT prostřednictvím prediktivního Capacity Managementu

Stať pojednává o prediktivním řízení kapacit, jež značnou měrou přispívá k optimalizaci nákladů se zřetelem na zachování požadované míry dostupnosti a spolehlivosti IT služeb. Zdůrazňuje důležitost zmíněného procesu zvláště v současných komplexních a dynamických podmínkách IT technologií. Článek v úvodu stručně rekapituluje vývoj v plánování a řízení kapacit od sestavování kapacitních plánu v dobách převážně… Číst dále

Přínosy integrace řízení kapacit a řízení výkonnosti aplikací

Výhody integrace správy kapacit s řízením výkonnosti aplikací jsou v tomto dokumentu zdůrazněny pomocí termínu predikovaná spolehlivost (predictive reliability). Stručně řečeno, jde o způsob jak zajistit spolehlivou dodávku služeb za všech možných podmínek či událostí způsobených dnešní ohromnou komplexností IT prostředí a dalšími omezeními jako vazby na další systémy/aplikace, finanční limity a neustálý tlak na… Číst dále

1 2