Konference ICTM 2014: Řízení ICT v souvislostech

Datum konání10. 6. 2014 08:00

10. června 2014 se uskuteční již 9. ročník tradiční odborné konference ICTM 2014 věnované stále aktuálnější problematice řízení informačních a komunikačních technologií.

Představí nové pohledy na procesní řízení ICT v souvislosti s konvergencí datových a telekomunikačních služeb, s proměnami a budoucností ICT či s nejnovějšími trendy v architektuře, vztazích a rozhraních komponent ICT managementu.

Z programu (kompletní program ve formátu PDF):

  • Procesní pohled na ICT management
  • Měření a popis IT procesů
  • ISO 20000 v praxi
  • SaaS a řízení ICT
  • BYOD: trend nebo móda
  • Komunikace v ICT odděleních
  • Moderní principy budování CMS
  • QUO Vadis, ICT

Cílem konference, jemuž je přizpůsoben program i zcela nový aktivní formát, je především diskutovat, ne jen pasívně předkládat. Je rozdělena do několika tematických částí. Každá je věnována určitému okruhu otázek nebo námětů. Jednotlivá témata přiblíží, osvětlí a zasadí do širšího kontextu vždy několik připravených přednášek. Po nich bude následovat diskuse, kterou bude moderovat vybraný specialista a odborník na příslušné téma.

Tištěný sborník konference bude rozdělen do dvou částí. První obdrží účastníci při zahájení konference a bude obsahovat připravené přednášky. Druhou, v níž naleznou zpracovaný obsah diskusí, obdrží účastníci po skončení konference.

Účastníci z firem, které jsou členy itSMF, mohou uplatnit z konferenčního poplatku. Stačí zvolit správnou variantu registračního poplatku. Podrobnosti, program a registrace jsou na www.ictm.cz/2014.

Zpráva z konference od Jaroslava Rokyty