8. výroční konference itSMF Czech Republic

Datum konání23. 10. 2013

“Štíhlý IT Service management”

V pokračující recesi se společnosti snaží zlepšit svůj hospodářský výsledek často spíše snížením nákladů než zvýšením svých výnosů. Prozkoumejme, zda jim k tomu může pomoci vhodná implementace IT Service managementu a procesního řízení – či jaké možnosti máme v optimalizaci jeho nasazení, například pomocí štíhlého myšlení.

Ceny vložného
[table width =“100%“ style =““ responsive =“true“]
[table_head]
[th_column]Plné vložné[/th_column]
[th_column]Snížené vložné pro členy itSMF CZ, itSMF SK, ISACA CRC, státní správu, akademickou obec a zaměstnance partnerů/sponzorů konference[/th_column]
[th_column]Vstup na konferenci a k tomu zdarma 1/2 roční členství typu academy(*)[/th_column]
[/table_head]
[table_body]
[table_row]
[row_column]6500 Kč[/row_column]
[row_column]3500 Kč[/row_column]
[row_column]1990 Kč[/row_column]
[/table_row]
[/table_body]
[/table]

(*)Akce platí pro prvních 50 přihlášených (pedagogů či studentů posledních ročníků VŠ). Vyplňte registrační formulář a v kolonce “snížené vložné pro” vyplňte “student /pedagog”.

itSMF Czech Republic, o.s., není plátcem DPH, tzn., DPH nebude na faktuře vůbec uvedeno a objednatel musí tedy počítat s tím, že si nebude moci u sebe uplatnit odpočet DPH.

Způsob úhrady vložného

Během následujícího pracovního dne po vyplnění a odeslání registračního formuláře (viz níže) obdržíte na svůj email uvedený při registraci fakturu na úhradu vložného, přičemž:

 • účastník je povinen si před odesláním registračního formuláře zjistit, zda subjekt, jenž bude provádět úhradu faktury, netrvá na podmínce
  • uvedení čísla interní objednávky na faktuře, a pokud tomu tak je, musí účastník toto číslo uvést v registračním formuláři v poli “Číslo interní objednávky”
  • zaslání faktury poštou, a pokud tomu tak je, musí tuto informaci účastník uvést v registračním formuláři v poli “Poznámka”, a to včetně poštovní adresy, pokud se liší od adresy fakturační
 • úhradu je třeba provést tak, aby byla částka připsána na náš účet nejpozději v pondělí 29.10.2013
 • ve zcela výjimečných a odůvodněných případech je možno uhradit vložné v hotovosti v den konání konference přímo na místě nejpozději půl hodiny před zahájením, v takovém případě je třeba:
  • požádat o tento způsob platby emailem na adrese nejpozději do úterý 30.10.2013
  • mít celou částku připravenu přesně v dané výši (vracení a rozměňování peněz nebude možné)

Pro úplnost připomínáme, že fakturu lze rovněž uhradit v hotovosti na kterékoli pobočce Komerční banky. V takovém případě je nezbytné vyplnit na pokladní složence variabilní symbol uvedený na faktuře.

Dokumenty konference

Pozvánka na konferenci
Harmonogram konference
Vyhodnocení konference

Prezentace

Prezentace jsou dostupné po přihlášení na odkazu https://itsmf.cz/wp/prezentace-z-konferenci/