1. seminář itSM Prakticky

Datum konání17. 1. 2014 09:00

Metody řízení podnikové informatiky a jejich efekty pro různé druhy organizací

Datum semináře: 17.01.2014 (začátek semináře v 9:00 h, ukončení semináře 16:00 h (registrace od 8:30 h))

Místo konání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Likešova aula (v přízemí Nové budovy), nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov (METRO trasa C – stanice Hlavní nádraží, dále tram č. 5, 9, 26 – směr Žižkov)

Anotace: Význam ICT pro efektivní fungování většiny organizací v soukromém i veřejném sektoru je zásadní. S rostoucí komplexitou informačních systémů a s rostoucím počtem variant vývoje a provozu IS/ICT (interní provoz, IaaS, PaaS, SaaS,…) roste ale i složitost řízení informatiky dané organizace. Metodiky a standardy pro řízení podnikové informatiky (COBIT, ITIL, ISO 20000, TOGAF a další) se snaží na tyto skutečnosti reagovat. Konference se zaměří na poslední vývoj těchto metodik a standardů a na to, jak nastavit systém řízení IT organizace tak, aby vyhovoval specifickým podmínkám organizace, resp. státu

Odborný garant: Prof.Ing. Jiří Voříšek, CSc., president ČSSI

Účastnický poplatek pro členy itSMF Czech Republic: 500 Kč

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce na konferenci Řízení IT nebo na stránkách CSSI, kde je také k dispozici online přihláška.

Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 15.1.2014 !!