T-profesionálové pro digitální ekonomiku

Publikováno: 3. 9. 2019

Dnešní rychle se rozvíjející globální ekonomiku pohánějí radikálně se měnící technologie a inovativní modely dodávek. Aby si organizace zachovala konkurenceschopnost, musí zvýšit rychlost uvádění produktů a/nebo služeb na trh, posílit učební cykly a rozvíjet agilitu.

Současné modely vedení, organizační struktury a systémy řízení výkonu vyvinuté před několika desetiletími, na začátku průmyslového věku, byly postaveny na přístupu shora dolů. Ačkoli tyto modely vyřešily problémy, kterým v té době čelila průmyslová odvětví, vytvořily také, bohužel, zakořeněnou kulturu, která myšlení a chování probíhající v rámci vertikálních sil, charakteristických, buď nevědomím nebo záměrným ignorováním nutnosti sdílení informací i úsilí.

Pro přežití v informačním a digitálním věku (také známém jako čtvrtá průmyslová revoluce) je nezbytná nová systémová perspektiva a kultura, aby bylo možné řešit potřebu lepší spolupráce a větší svižnosti. K dosažení tohoto cíle nám může pomoci holistický přístup k tvorbě hodnot, který řeší všechny čtyři dimenze správy IT služeb.

Aby se vyřešily všechny současné výzvy, je třeba řešit všechny čtyři dimenze – organizace a lidé, hodnotové toky a procesy, partneři a dodavatelé a informace a technologie. Nicméně je třeba začít u organizací a lidí, kde se řeší hodnota, přesvědčení a kultura. Kultura a vedení (vůdcovství) jsou hlavním centrem pozornosti mnoha IT komunit.

Počínaje osvojením Lean praktik hnutím Agile v 90. letech, přes zaměření se na celý životní cyklus služeb, se kterým přišel ITILâ v roce 2007 až po objevení se DevOpsu v roce 2013, se klade důraz na vytvoření kultury, která vyznává Lean princip systémového myšlení. Tento pricip zdůrazňuje, že je třeba, aby členové hodnotového systému sdíleli účel a osvojili si týmovou kulturu věnovanou sdílené odpovědnosti za výsledky.

Termín „T-profesionál“ popisuje způsob myšlení, který tyto hodnoty představuje a demonstruje. Tento dokument zkoumá, jak systém ITIL 4 Service Value System (SVS) a s ním spojený model školení a certifikace podporuje rozvoj T-profesionálů. Diskutuje o tom, v čem je toto myšlení základním stavebním kamenem pro organizace, které chtějí uspět a prosperovat v informačním a digitálním věku.

„Vaše víra se stane vašimi myšlenkami, vaše myšlenky se stanou vašimi slovy, vaše slova se stanou vašimi činy, vaše činy se stanou vašimi zvyky, vaše zvyky se stanou vašimi hodnotami, vaše hodnoty se stanou vaším osudem“.

Mahatma Gandhi

Troy DuMoulin: T-Shaped Professionals for a digital economy


Štítky: ,
Autor:: Jaroslav Rokyta