Valná hromada

Datum konání27. 5. 2020 17:00
Místo konáníOn-line
AdresaRybná 716/24, 11000 Praha 1, Česká republika

Jménem předsednictva Vás zveme na Valnou hromadu itSMF.

KDY: 27. 5. 2020
KDE: Online (Microsoft Teams)
V čase od 17 – 18:30 hod.

Jménem předsednictva Vás zveme na on-line setkání členů itSMF, jehož cílem je prezentace a prodiskutování návrhů a podkladů před hlasováním mimo zasedání valné hromady. Setkání se uskuteční
prostřednictvím platformy Microsoft Teams ve středu 27. května 2020 od 17:00 hodin do 18:30 hodin.

Předsednictvo itSMF navrhuje rozhodnout o záležitostech, které by jinak byly na pořadu zasedání letošní valné hromady itSMF, podle ust. §§ 18 a násl. zákona č. 191/2000 Sb. (o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru) mimo zasedání valné hromady (per rollam).

Program 

 1. Zahájení; 
 2. Zpráva o činnosti itSMF za rok 2019; 
 3. Zpráva o 14. Výroční konferenci itSMF 2020; 
 4. Vyhodnocení cílů 2019 a cíle na rok 2020; 
 5. Informace ke změně stanov itSMF; 
 6. Prezentace kandidátů do předsednictva; 
 7. Zprávy o činnosti jednotlivých Výborů itSMF za rok 2019; 
 8. Zpráva o hospodaření a účetní závěrka itSMF za rok 2019; 
 9. Informace k rozpočtu itSMF na rok 2020; 
 10. Příprava na 15. Výroční konferenci itSMF 2021 (termín, místo, rozpočet); 
 11. Různé; 
 12. Ukončení. 

Po skončení zmíněného on-line setkání členů můžete prostřednictvím odkazu na elektronický hlasovací lístek s jedinečným kódem přistoupit k hlasování, které potrvá od středy 27. května 2020 do pátku 12. června 2020. Výsledek hlasování Vám oznámíme ve středu 17. června 2020.

Navrhujeme tato usnesení mimo zasedání valné hromady (číslována podle hlasovacího lístku):
1.      – – (sub 1 vyplníte v hlasovacím lístku Vaše ID číslo)
2.      Valná hromada schvaluje Zprávu o 14. Výroční konferenci itSMF.
3.      Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření itSMF a účetní závěrku itSMF za rok 2019.
4.      Valná hromada schvaluje rozpočet itSMF na rok 2020.
5.      Valná hromada schvaluje rozpočet 15. Výroční konference itSMF na rok 2021.
6.      Valná hromada schvaluje změnu stanov itSMF podle návrhu ze dne 13.5.2020.
7.      Valná hromada volí členy předsednictva itSMF podle návrhu ze dne 13.5. 2020.

Podklady k navrženým usnesením budou probrány na on-line setkání dne 27.5.

Máte-li k agendě valné hromady a k činnosti předsednictva a našeho spolku jakékoliv připomínky, návrhy nebo jiné podněty (včetně toho, co dále prezentovat a prodiskutovat na on-line setkání), zašlete nám je laskavě co nejdříve, nejpozději do pondělí 25. května 2020.

S pozdravem a s díky za spolupráci za itSMF Czech Republic, z.s.:

Patrik Šolc v.r., předseda předsednictva itSMF
Dan Petřivalský v.r., místopředseda předsednictva itSMF
Zuzana Kopuncová v.r., tajemnice itSMF