Valná hromada itSMF Czech Republic

Datum konání14. 3. 2016 17:00

Program jednání

 1. zahájení Valné hromady
 2. volba sčítací komise
 3. zpráva registrační komise
 4. zpráva o činnosti sdružení za rok 2015
 5. zprávy o činnosti jednotlivých výborů za rok 2015
 6. zpráva o 10. Výroční konferenci itSMF 2016
 7. výroční konference itSMF 2017
 8. různé
 9. hlasování
 10. přestávka – počítání hlasů
 11. výsledky hlasování
 12. ukončení Valné hromady

Prosíme Vás o zajištění Vaší účasti, bez které nebude valná hromada usnášení schopná. V případě, že se nemůžete osobně zúčastnit, prosíme o zplnomocnění 3. osoby, která Vás bude na jednání zastupovat. Také je možné vystavit plnou moc na zástupce vedení itSMF.

Vzory plných mocí pro:

fyzické osoby
právnické osoby