Valná hromada itSMF Czech Republic

Datum konání20. 3. 2014 16:10

Začátek Valné hromady je stanoven na 16:10

Program Valné hromady

 • registrace
 • zahájení Valné Hromady
 • volba Volební komise
 • odstoupení stávajícího 1. a 2. místopředsedy (konec volebního období)
 • představení kandidátů a návrhy účastníků
 • registrace a zpráva volební komise
 • zpráva o činnosti jednotlivých výborů
 • hlasování
 • různé
 • výsledky hlasování
 • ukončení Valné Hromady

K dnešnímu dni jsme obdrželi tyto nominace na místa místopředsedů:

 • Petr Křelina
 • Robert Krajča

Vaše další nominace očekáváme buď elektronickou poštou na adrese helena.rubes@itsmf.cz nebo jako osobní sdělení některému z členů stávajícího předsednictva či předsedovi kteréhokoli výboru.
Své příspěvky do programu valné hromady, můžete zasílat do 17.3.2014 elektronickou poštou na adresu helena.rubes@itsmf.cz.

Upozornění

Podle článku V. odstavce 5.5 svá práva vykonává člen sdružení na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, anebo v zastoupení. Před vstupem na valnou hromadu se každý

a) člen – fyzická osoba musí prokázat svým platným průkazem totožnosti,

b) zmocněnec nepřítomného člena – fyzické osoby musí prokázat svým platným průkazem totožnosti a plnou mocí,

c) člen – právnická osoba, jednající na valné hromadě svým statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, musí prokázat dokladem o oprávnění jednajícího (zejména výpisem z příslušného rejstříku / registru) a průkazem totožnosti jednajícího,

d) zmocněnec nepřítomného člena – právnické osoby musí prokázat svým platným průkazem totožnosti, plnou mocí a dokladem (zejména výpisem z příslušného rejstříku / registru) o oprávnění toho, kdo předloženou plnou moc udělil, ji za nepřítomného člena (zmocnitele) udělit.

Proto prosíme, nezapomeňte své průkazy totožnosti, popř. potvrzené plné moci.

Vzory plných mocí

Plná moc – fyzická osoba
Plná moc – právnická osoba

Zpráva o průběhu valné hromady

[member]
Valná hromada 2014 – zpráva o průběhu
[/member]