Valná hromada itSMF Czech Republic

Datum konání8. 1. 2015 18:00

Program Valné hromady

 1. registrace
 2. zahájení Valné Hromady
 3. volba Volební komise
 4. změna stanov sdružení itSMF Czech Republic
 5. odstoupení stávajícího předsedy (konec volebního období)
 6. představení kandidátů a návrhy účastníků
 7. registrace a zpráva volební komise
 8. zpráva o činnosti jednotlivých výborů
 9. hlasování
 10. různé
 11. výsledky hlasování
 12. ukončení Valné Hromady

Změna stanov

Připomínky k novému návrhu stanov sdružení je možné zasílat na adresu info@itsmf.cz a to do středy 7.1.2015 do 12:00.

Update 7.1.2015: zaslané připomínky byly zapracovány do nové verze stanov. Tři body jsou stále ještě v revizi právní firmou. Finální podobna stanov by měla být dostupná během dnešního dne.

Nominace

 • Roman Albrecht
 • Jaroslav Knybel

Vaše nominace očekáváme buď elektronickou poštou na adrese info@itsmf.cz nebo jako osobní sdělení některému z členů stávajícího předsednictva či předsedovi kteréhokoli výboru.

Své příspěvky do programu valné hromady, můžete zasílat do 31.12.2014 elektronickou poštou na adresu info@itsmf.cz.

Upozornění

Podle článku V. odstavce 5.5 svá práva vykonává člen sdružení na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, anebo v zastoupení. Před vstupem na valnou hromadu se každý
a) člen – fyzická osoba musí prokázat svým platným průkazem totožnosti,
b) zmocněnec nepřítomného člena – fyzické osoby musí prokázat svým platným průkazem totožnosti a plnou mocí,
c) člen – právnická osoba, jednající na valné hromadě svým statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, musí prokázat dokladem o oprávnění jednajícího (zejména výpisem z příslušného rejstříku / registru) a průkazem totožnosti jednajícího,
d) zmocněnec nepřítomného člena – právnické osoby musí prokázat svým platným průkazem totožnosti, plnou mocí a dokladem (zejména výpisem z příslušného rejstříku / registru) o oprávnění toho, kdo předloženou plnou moc udělil, ji za nepřítomného člena (zmocnitele) udělit.

Proto prosíme, nezapomeňte své průkazy totožnosti, popř. potvrzené plné moci.

Vzory plných mocí:

Plná moc – fyzická osoba
Plná moc – právnická osoba