Valná hromada itSMF 2017

Datum konání30. 3. 2017 18:00

Program jednání:

 1. zahájení Valné hromady
 2. volba sčítací komise
 3. zpráva registrační komise
 4. zpráva o činnosti itSMF za rok 2016
 5. zprávy o činnosti jednotlivých Výborů itSMF za rok 2016
 6. zpráva o 11. Výroční konferenci itSMF 2017
 7. rozpočet itSMF na rok 2017
 8. 12. Výroční konference itSMF 2018
 9. změna Stanov itSMF (změna sídla)
 10. rezignace předsedy spolku
 11. volba nového předsednictva
 12. různé
 13. hlasování
 14. přestávka – počítání hlasů
 15. výsledky hlasování
 16. ukončení Valné hromady

Prosíme Vás o zajištění Vaší účasti, bez které nebude valná hromada usnášení schopná. V případě, že se nemůžete osobně zúčastnit, prosíme o zplnomocnění 3. osoby, která Vás bude na jednání zastupovat. Také je možné vystavit plnou moc na zástupce vedení itSMF. Vzory plných mocí:

Plná moc – fyzická osoba
Plná moc – právnická osoba