Seminář itSM Prakticky 09/2019

Datum konání31. 10. 17:00 → 5. 12. 2019 19:00

Téma: Strategická rozhodování na straně zákazníků

Přednášející: Radovan Krejčí, Managing Director Czech Republic

Anotace:

Striktní pohled dodavatele na to, jakým způsobem jsou dnes vnímána strategická rozhodnutí na straně zákazníků ohledně cílových technologií, platforem a jejich funkcionalit, jak se časem může měnit vize využití, požadavky a zejména potřeba využití. Cílem přednášky je těm z vás, kteří pracujete na straně zákazníků, ozřejmit v jednotlivých oblastech výhody, a nebo dopady, které jsou s rozhodováním úzce spjaty (zejména ve finanční, technologické a uživatelské rovině), a porovnat si praxi a zkušenosti s těmi z vás, kteří rovněž pracují na straně dodavatelů. Pokusíme se za pomoci několika příkladů otevřít diskuzi, proč ke konkrétním jevům dochází, zda je vnímají obě strany shodně a jak je případně, ideálně společně, překonávat.

Registrace: Registrujte se prosím elektronicky: Monika.Petrikova@itsmf.cz

 

*Partnerský seminář GuideVision