Seminář itSM Prakticky 02/2018

Datum konání5. 4. 2018 17:00

IT Governance, Vladimír Kufner (T-mobile)

Workshop je zaměřen na oblast IT Governance/ITG. Použité materiály vychází z přednášky autora na itSMF CZ konferenci v předchozím roce, ale rozvíjí ji v detailu. V úvodu budou probrány generické definice, typická pozice útvaru ICT ve firmě a budou představeny základní rozdíly mezi ITG a IT managementem. Přednášející dále rozvede základní principy ITG a představí best practises v 5 různých aspektech ITG (Strategic alignment, Value Delivery, Risk Management, Resource Management, Performance Management) – toto vždy v teoretické rovině a pak ve formě použité v TMCZ.

Prezentace IT Governance