Konference ICTM 2015

Datum konání17. 9. 2015 08:00

Budoucnost ICT z pohledu dodávky a správy

Správa dodávky ICT služby je v drtivé většině zcela stejně důležitá jako vytváření služby. Významnou úlohu při tom hraje řízení vztahů na personální úrovni, nástrojová podpora a použitý procesní rámec.

Jubilejní 10. ročník konference ICTM 2015 se bude dopodrobna zabývat vytvářením, prohlubováním a řízením vztahů ICT služeb s jejich spotřebitelem a byznysem na všech úrovních řízení: strategické, taktické i operativní. Osvětlí historický vývoj, analyzuje stávající stav a představí nejnovější trendy, k nimž se vztahy mezi ICT a byznysem ubírají.

Praha, 17. září 2015, Národní technická knihovna, Ballingův sál

www.ictm.cz/2015