itSM Prakticky 2017/05

Datum konání7. 9. 17:00 → 7. 10. 2017 19:00

Petr Kos a Linda Břeská: IT4IT™ – Best Practice end-to-end IT business model (Partnerský seminář TAYLLOR&COX)

Úvodní seznámení s mezinárodně nejpoužívanějším standardem pro vytvoření end-to-end business modelu IT v současné éře přechodu na cloudová řešení, zvyšování role outsourcingu, multisourcing, stále zásadnějšímu prorůstání IT do businessu v podobě Smart City, Industry 4.0 nebo třeba IoT. IT4IT je end-to-end business model IT, nezávislý na vendorech a oboru podnikání, dávající doporučení pro zvýšení flexibility reakce na požadavky businessu, rychlosti dodání inovací, dostupnosti a spolehlivosti IT produktů a služeb a samozřejmě i pro zvýšení efektivity. IT4IT je určen pro vrcholové manažery IT odpovídající za úspěch IT oddělení a IT firem, business a IT architekty, manažery kompetenčních center ale i pro jejich partnery na straně businessu. Navazuje na starší best practices, jako je třeba ITIL, bere si poučení z jejich nedostatečností daných jejich zaměřením ale I stářím a s tím spojenou změnou jednotlivých aspektů IT businessu.

End-to-end business model IT4IT je členěn do čtyř oblastí:

 • Strategy to Portfolio slouží ke sladění celkové strategie organizace a jejich jednotlivých non IT částí se strategií IT s cílem ideálně podporovalo inovace a celkovou konkurenceschopnost firmy, jak strategie promítnout do portfola IT služeb
 • Requirements to Deploy dává návody jak zrychlit lhůty pro dodání inovací a jak to učinit efektivně
 • Request to Fulfill ukazuje jak zvýšit hodnotu přínosu IT produktů a služeb pro jejich konkrétní uživatele
 • Detect to Correct pak slouží pro eliminaci rizik přinášených nekvalitou v denim provozu IT produktů a služeb, má nejvíce provazeb na ITIL

Vzorový model je určen všem. Je univerzální pro “IT business”, není závislý na vendorech nebo předmětu podnikání Vaší společnosti. Je popsán tak, aby mu rozuměli zákazníci i IT experti s různou specializací. Cílem seznámení je poskytnout celkový přehled IT4IT a ukázat, jak přispěje k obvyklému dnešnímu zadání CIO: „musíte být rychlejší, Vaše služby snadněji uchopitelné pro uživatele, spolehlivější a levnější“

Program:

 • kdy sáhnout pro IT4IT, v čem Vám pomůže
 • základní představení end-to-end modelu IT businessu
 • vazba mezi IT4IT a ITIL

přestávka

 • představení end-to-end modelu IT businessu
 • představení oblastí Strategy to Portfolio a Requirements to Deploy, jejich cílů, KPI a jednotlivých komponent
 • cíle

přestávka

 • představení oblastí Request to Fulfill
 • Detect to Correct, jejich cílů, KPI a jednotlivých komponent

přestávka

 • příklady z praxe
 • prostor pro diskuzi, otázky