itSM Prakticky 2017/01

Datum konání2. 3. 2017 17:00

Jiří Skála (GuideVision): Řízení projektů pomocí kombinace Agile Scrum a Waterfall

Anotace: Je lepší řídit projekty agilně dle SCRUM či tradiční metodologií známou jako “waterfall”? V dnešním semináři si rozebereme klady i zápory obou přístupů a pokusíme se ukázat, že s patřičnou dávkou dobré vůle, vstřícnosti a porozumění ze strany dodavatele i zákazníka, lze v jednom projektu skloubit oba tyto na první pohled neslučitelné přístupy a dosáhnout tak benefitů, které ani jeden z nich sám o sobě nabídnout nemůže.