itSM Prakticky 03/2016

Datum konání5. 5. 2016 17:00

Ivana Šabatová: IT risk management

Jednou z důležitých podmínek úspěšného byznysu v jakémkoliv oboru je identifikace a ošetření rizik. Naše síla a udržitelnost na trhu totiž zdaleka není úměrná tomu, co můžeme a dokážeme získat či vydělat, ale tomu, kolik si můžeme dovolit ztratit, aniž by nás to zničilo. Jak se potřeba řídit rizika v organizacích promítá do itSM? Jak a kde se nám protínají provozní rizika, projektová rizika a IT rizika? Kdy a jaké metody řízení rizik použít? A je vůbec možné zajistit dosahování a prokazování shody s požadavky na eliminaci rizik konsolidovaně a jednotně? Tyto a další otázky budeme diskutovat na dalším semináři itSM Prakticky.