itSM Prakticky 01

Datum konání31. 3. 2016 17:00

Incident Management (interaktivní workshop)

Moderátor: Jaroslav Knybel

Anotace: Česká spořitelna v současnosti optimalizuje svůj proces řešení major incidentů. Zveme Vás ke kulatému stolu, kde všichni prodiskutujeme dobré i méně dobré příklady ze své praxe (nebo teoretické, dosud neuplatňované možnosti) a získáme tak inspiraci, jak se v této oblasti posunout vpřed. V diskusi můžeme probrat například:

  • Co je pro Vás Major incidentem? Jak se proces jeho řešení liší od “obyčejného” incident managementu?
  • Provozujete centrální pracoviště (“war room”), odkud při řešení Major incidentu pracují všichni řešitelé? Osvědčuje se Vám to?
  • Jak o Major incidentech komunikujete s businessem? Jak vypadá vaše komunikace ke klientům či partnerům?