ISACA klubový večer: Audit rozsáhlých podnikových sítí

Datum konání27. 5. 2014 16:30

Zveme vás na další klubový večer, který pořádáme na téma Audit rozsáhlých podnikových sítí dne 27.5. 2014 od 16.30 hod. v nových prostorách společnosti EY.

Miroslav Hrubý, analytik bezpečnosti KBC Group CZ Branch, se s námi podělí o zkušenosti z auditu rozsáhlých podnikových sítí z pohledu optimalizace a snížení nákladů.

Pro velké firmy, hledající nové možnosti na trhu, je dnes využití sítí kritické. Síťová infrastruktura musí minimalizovat rozdíly mezi interními a veřejnými segmenty a schopností uživatelů bezpečně komunikovat nejen mezi sebou, ale také s okolním světem. Náklady na budování, provoz a správu sítí představují stále významnější položku celkových nákladů IT. Prezentace představí hlavní oblasti, na které se při posuzování optimalizace nákladů na provoz a správu sítí zaměřit.