6. seminář itSM Prakticky

Datum konání2. 5. 2013 14:00

Redesign procesu change managementu v České spořitelně

Přednášející: Miroslav Zmeškal, manažer IT procesů České spořitelny a Jiří Skála, ITIL & Consultancy Team Leader, Telefónica Czech Republic

Téma: Redesign procesu change managementu v České spořitelně

Ukážeme jaký byl výchozí stav před projektem, jak byly definovány jeho cíle a jak byl celý projekt organizován a řízen.

Samozřejmě popíšeme i podobu cílového stavu procesu Change management.

Na rozdíl od některých předchozích přednášek itSM Prakticky nebudeme pouze popisovat procesní situaci, ale těžiště přednášky bude v popisu cesty, která nás dovedla do cílového stavu. Pokusíme se tedy sdělit naše zkušenosti z řízení projektu, jehož cílem je realizace zásadní změny v systému řízení IT prostředí.