3. seminář itSM Prakticky

Datum konání14. 3. 2013 14:00

Change management České pojišťovny

Přednášející: Jaroslav Knybel, Česká pojišťovna

Téma: Jak řídit změny

Představíme si řízení změnových požadavků v České pojišťovně (Change a Release management) s vazbou na business architekturu. Cílem semináře bude seznámit posluchače s praktický fungováním tohoto procesu a vyvolat diskuzi o této problematice.