Jaromír Šveřepa

TOGAF™ 9 and ITIL® V3 Two Frameworks Whitepaper

Dokument popisuje vazby mezi rámci ITIL a TOGAF, které nabývají na důležitosti vzhledem ke stále většímu důrazu na slaďování IT a businessu. Jestliže v dřívějších dobách na sebe IT specialisté využívající tyto rámce příliš „nenaráželi“, s rozvojem ITIL do verze 3 a TOGAF do verze 9 již na sebe tyto dva rámce nejen navazují, ale… Číst dále

Establishing a Configuration Management Database Schema: A Working Model

Tento příspěvek je zaměřen na problematiku vytvoření modelu struktury Konfigurační databáze (CMDB). Je zajímavé, že autoři zavrhli použití obvyklých vizuálních modelovacích technik, jako jsou ER diagramy či UML modely tříd a to z toho důvodu, že ve výsledku je na těchto diagramech struktura CMDB příliš rozsáhlá a nepřehledná. Také zavrhli příklad uvedený v knize ITIL… Číst dále

Postup vytvoření komunikačního programu

Obvyklým doporučením, které zaznívá na každé konferenci zabývající se ITSM, pro úspěšnou realizaci ITSM projektů je nepodceňovat komunikaci v rámci projektu. Tento článek přináší návod, jak strukturovaným postupem vytvořit komunikační program. Komunikační program se skládá ze tří klíčových částí: Komunikační strategie – definuje celkový přístup Stanovení komunikačních kampaní – jaké formy komunikace budou požívány a… Číst dále

Směrnice OGC pro komercionalizaci příručky Portfolio Management

Vzhledem k tomu, že z hlediska podpory pro celkový koncept Portfolio, Programme and Project Offices (P3O) nabízí OGC detailní návody pro dvě oblasti ve formě PRINCE2 a Managing Successful Programmes (MSP), v oblasti řízení portfolia projektů obdobně propracované publikace od OGC chybí. Pro tuto oblast sice OGC publikovalo v roce 2008 revidovanou příručku ve formě… Číst dále

An ITIL-Based Approach to Building Effective Storage Capacity Management in Support of ILM

Informační materiál ze série Global Knowledge od Joela Wengera z EMC² stručně seznamuje s přístupem efektivního řízení ukládání dat vycházejícím z procesu Správy kapacit (Capacity Management) v ITIL. Jsou zde uvedeny důvody, proč Joel preferuje centralizovaný model ukládání dat oproti decentralizovanému. Následně jsou pak stručně popsány fáze implementace Správy kapacit od Úvodního vyhodnocení přes Přeorganizování… Číst dále