PechaKucha

Publikováno: 16. 11. 2019

 

PechaKucha je prezentační styl, ve kterém je zobrazeno 20 slajdů po dobu 20 sekund (celkem 6 minut a 40 sekund). Formát zachovává stručnou formu prezentace a umožňuje rychlou reprodukci při události s více prezentátory nazývané PechaKucha Nights.


Původní myšlenkou bylo umožnit mladým návrhářům se seznámit, ukázat svou práci a vyměnit si nápady. Od roku 2003, kdy tato událost se uskutečnila poprvé v Tokiu, se tematické pole rozšířilo na všechny možné oblasti architektura, fotografie, umění, cestovaní, business). Dnes se PechaKucha Nights konají pravidelně vice než 900 městech po celém světe.

PehaKucha je registrovaný obchodní název Klein-Dytham Architecture (KDa). Využití názvu PechaKucha pro uspořádání akce vyžaduje požádat povolení vlastníka názvu za určitý poplatek.

Lightning talk/data blitz:
PechaKucha se využívá také na odborných či akademických konferencích jako jeden možných formátu tzv. lightning talku. To je velmi krátká prezentace trvající jen 5-10 minut. Ligthning talks jsou obvykle prezentovány více přednášejícími v jednom sezení 30-90 min. Proto se také nazývá „data blitz“. Cílem je upoutat pozornost publika, předat klíčové informace a umožnit několika přednášejícím sdílet své nápady rychlým a účinným způsobem.

Ignite: Novější ale podobným formátem, pravděpodobně inspirovaným PechaKucha, je Ignite (Ignite Talks). Jedná se o sérii událostí, kdy mluvčí mají pět minut na to, aby mohli mluvit na téma doprovázené 20 diapozitivy po 15 vteřinách. Ignite začal v roce 2006 v Seattlu a rozšířil se na 350+ organizačních týmů ve městech, univerzitách, vládách a společnostech, které uspořádaly tisíce akcí. Tento název je taky chráněn.

Využití Lighning talku v rámci IT/ITSM: Některé IT společnosti využívají již těchto krátkých udřených formátů lighning talku za účelem udržování lehkého, neformálního a otevřené komunikační kanálu, kde si každý může vyměňovat zkušenosti, hledat rady, navrhovat nápady, najít další zájemce, brainstorming, team-up a možná vytvořit další IT revoluci! Využití pro lighning talk- data blitz  (s či bez slajdů) najdeme na různých IT  schůzkách, událostech či konferencích. Lze využití formátů PechKucha či Ignite nebo lightning talk přizpůsobit podle vlastích potřeb a vyhnout se tak licenčním poplatkům. Samozřejmě tento formát muže fungovat ještě učeněji v kombinaci z follow up diskusemi.

Výhody: neformálnost, zábava, upoutaní k tématu, rychlý a účinný způsob, přímo k věci, více spíkrů.
Nevýhody: nehodí se pro presentaci komplexních témat, vyžadující více časuAutor:: Monika Petříková