Kanban a jeho využití v ITSM

Publikováno: 16. 12. 2019

Kanban – co to je

  • Kanban doslova znamená „cedule“ nebo „billboard„, je koncept úzce spojený s principy štíhlé výroby a systémem výroby Just In Time (JIT). Podle jeho zakladatele, Taiičiho Óno, je kanban jedním z prostředků, kterými je dosahováno výsledků JIT.
  • „Kanban je způsob, jak řídit změny“ – David Anderson

Kanban – jak vypadá

Nejčastější grafickou formou Kanbanu v oblasti ITSM nebo vývoje SW produktů je následující tabule, na které se umísťují popisy jednotlivých úkolů nebo částí vyvíjeného produktu, které se přemisťují mezi jejich jednotlivými stavy/fázemi.

Využití v ITSM

V oblasti ITSM se nejčastěji využívá tam, kde je použit agilní vývoj. V současné době najdeme „Kanban Board“ u nejvíce rozšířených ITSM nástrojů jako je ServiceNow a Jira.

Příklad Kanbanu v ServiceNow:Autor:: Monika Petříková