Rešerše Toggle

Zpráva o stavu DevOps v roce 2017

DevOps je dnes obecně chápaná a srozumitelná sada postupů a kulturních hodnot, u nichž se prokázalo, že pomáhají organizacím všech velikostí zlepšit jejich cykly nasazování softwaru, kvalitu tohoto softwaru, zabezpečení a schopnost rychlé zpětné vazby v oblasti vývoje produktů. Během uplynulých šesti let a s více než 27 000 odpovědí v rámci DevOps průzkumu jsme přinesli pádné důkazy toho, že aplikace postupů DevOps vede k vyššímu výkonu IT. Tento vyšší výkon přináší zlepšené obchodní výsledky, měřené produktem, ziskovostí a podílem na trhu.

V letošním roce náš výzkum také zjistil, že přínosy DevOps nejsou jen ve finančních výsledcích, ale že je přesahují. Všechny organizace, a to jak ziskové, tak neziskové, jsou lépe schopné dosáhnout svých cílů, bez ohledu na to, co je jejich posláním.

Tato zpráva přináší několik klíčových zjištění, která si můžete ověřit:

  • Klíčové zjištění 1: Záleží na vedení. Vůdčí osobnosti mají pět společných charakteristik, které výrazně ovlivňují kulturu a postupy organizace, což vede k vysokému výkonu.
  • Klíčové zjištění 2: Automatizace – značné zvýšení výkonnosti. Automatizace je pro organizace obrovským přínosem.
  • Klíčové zjištění 3: Výkonnost IT – vysoce výkonné týmy dosahují rychlejší prostupnosti a lepší stability.
  • Klíčové zjištění 4: DevOps se týká všech organizací
  • Klíčové zjištění 5: Volně spojené architektury a týmy nejvíce přispívají ke kontinuitě dodávání
  • Klíčové zjištění 6: Štíhlé řízení produktů podněcuje vyšší výkonnost organizace.

Výzkum předkládají DORA + Puppet.

Několik údajů o nich

Puppet je hnací silou hnutí za svět neomezených změn softwaru. Jeho revoluční platforma je odvětvovým standardem pro automatizaci dodávání a provozu softwaru, který ovládá vše kolem nás. Více než 37 000 společností – včetně více než 75 procent Fortune 100 – využívá open source a komerčních řešení Puppet k tomu, aby si osvojily postupy DevOps, dosáhly situační informovanosti a důvěryhodně řídily změny software. Společnost sídlící v Portlandu v Oregonu je soukromá společnost s více než 530 zaměstnanci po celém světě.

Další informace najdete adrese www.puppet.com.

DevOps Research and Assessment – výzkum a hodnocení DevOps (DORA), založená Dr. Nicole Forsgrenovou, Jez Humblem a Gene Kimem, provádí výzkum chápání vysoké výkonnosti v souvislosti s vývojem softwaru a faktory, které jej předpovídají. Výzkum společnosti DORA, provedený za čtyři roky s více než 25 000 respondenty, je základem z něhož vycházejí nástroje pro hodnocení a porovnávání technologických organizací a pro identifikaci klíčových schopností pro urychlení jejich technologické transformace.

Další informace naleznete na adrese www.devops-research.com.

(Anotace: Jaroslav Rokyta)

Komentáře není možné přidávat.