Rešerše Toggle

Předpověď hodnoty transformace DevOps

Měření návratnosti investice (ROI)DevOps

IT se tradičně chápalo a chápe jako nákladové středisko a tudíž se od něj ze všeho nedříve očekává zdůvodnění jeho nákladů a návratnosti investic (ROI). Nicméně, to v čem je IT opravdu dobré je role spolutvůrce hodnot a motoru inovace výrobků a služeb. Společnosti, které nedokáží využít transformační, hodnototvornou sílu IT riskují, že je předběhnou ty, které to dokáží. To, co tu ale dosud chybělo, je analytický datově-řízený rámec předpovídání hodnoty a zdůvodnění investic do transformací DevOps. Tento dokument se snaží tuto mezeru zaplnit. Ačkoli nejde o vyčerpávající metodiku, přece jen nastiňuje důležité aspekty, které by se měly vzít v úvahu.

Obsah je členěn do následujících kapitol, z nichž každá probírá důležitý aspekt dané problematiky:

 1. IT jako spolutvůrce hodnot a motor inovací
 2. Výkonnost IT a organizace – statistický pohled na to jak výkonnost IT ovlivňuje výkonnost organizace
 3. Co tvoří návratnost investic (ROI)?
  1. Hodnotové kategorie
  2. Nákladové kategorie
 4. Výpočet návratnosti pomocí hodnot a nákladů
  1. Hodnotové výpočty
   1. Získaná hodnota – roční úspora – díky vyhnutí se nutnosti přepracování
   2. Potenciální přidaná hodnota reinvestic do nových funkcí
  2. Výpočty nákladových úspor
   1. Roční náklady výpadků
  3. Sloučení hodnotových a nákladových výpočtů
 5. Prokazování návratnosti investic
  1. Doba návratnosti
  2. Ziskovost
 6. Závěr: Technologická transformace se vyplatí

(Anotace: Jaroslav Rokyta)

Komentáře není možné přidávat.