Rešerše Toggle

Logický design konfigurační databáze podle ITILu

Základním prvkem procesu správy konfigurací je konfigurační databáze. CMDB je ovšem v ITILu popsána jen velmi obecně a tato práce se snaží alespoň trochu tento popis rozšířit. V úvodu jsou srovnány některé elementy/pojmy procesu (CMDB, CMS, CI, atd.) v rámci jednotlivých verzí ITILu a taktéž zdůrazněno několik důležitých aspektů zmíněného procesu.

Poté se v odstavcích CMDB in Practice a Conceptual and Logical model of a CMDB, autoři věnují jádru tématu, tj. typy a organizací a klasifikací dat v typických konfiguračních databázích. Druhý z uvedených odstavců pak rozebírá typy konfiguračních jednotek a jejich vazeb a uvádí příklad klasifikační hierarchie CMDB. Následuje příklad logického modelu CMDB reprezentovaný ER diagramem. Správnost tohoto modelu autoři verifikovali vytvořením fyzické instance databáze se vzorkem dat. Na zmíněném fyzickém modelu pak byly ověřeny základní požadované funkcionality používané v běžném provozu včetně jednoduchého reportingu.

(Anotace: Antonín Sládek)

Komentáře není možné přidávat.