Rešerše Toggle

Kontinuální integrace

Dlouhodobým problémem týmů pro vývoj softwaru bylo udržení stability aplikace při integraci změn provedených několika vývojáři. Čím více se integrace opozdí, tím větší je potenciál rizikovosti a selhání integračního procesu. Kontinuální integrace (CI) se snaží zmírnit toto riziko častým začleněním malých změn do vyvíjející se databáze zdrojových kódů.

Tento dokument se zabývá – procesem CI – a ukazuje, jak to praktikujeme v CC Pace – http://www.ccpace.com/.

Oč vlastně jde?

Martin Fowler (https://martinfowler.com/) definoval kontinuální integraci takto:

„Kontinuální integrace je způsob vývoje softwaru, kdy členové týmu často integrují výsledky své práce; každý člen integruje alespoň jednou denně – což znamená více integrací za den. Každá integrace je ověřena automatizovaným sestavením/buildem (včetně testu), přičemž se co nejrychleji zjišťují chyby integrace. Řada týmů zjistila, že tento přístup vede k výraznému snížení integračních problémů a umožňuje týmu rychleji vyvíjet kompaktní software.“

(Anotace: Jaroslav Rokyta)

Komentáře není možné přidávat.