Rešerše Toggle

ITIL A DEVOPS: ROZDÍLY & KDE TYTO RÁMCE SPOLUPRACUJÍ

Z blogu Charlese Betze.

Zajímavý komentář, vycházející z praktických poznatků s používáním postupů podle ITILu na jedné a DevOps na druhé straně. ITILu se vytýká sekvenčnost a přílišný důraz na plánování a dokumentaci, což jsou záležitosti, které jsou v protikladu k agilním postupům a technikám, kterými se IT snaží o vyhovující rychlost reakce na změny požadavků byznysu na IT služby.

Autor na jednu stranu poznamenává, že ITIL zastarává, na druhou stranu se ovšem vyhýbá jasné odpovědi na otázku co dál?

Konflikty mezi vývojem IT služeb a jejich provozováním tu jsou od samého počátku masového využívání počítačů, od doby kdy se tomu ani IT služby ještě neříkalo. Měnící se požadavky byznysu tu byly stále, jen roste rychlost toho, jak se mění. Promítnutí těchto požadavků do nových vlastností IT aplikací potažmo služeb stále představuje určitou pracnost, která způsobuje větší či menší časový posun mezi přijetím byznys požadavku a jeho vyřešením v nové verzi aplikace/služby.

Protože nedokážeme zadaný požadavek řešit okamžitě po přijetí, a protože požadavky přicházejí prakticky nepřetržitě, musíme stanovit jasný režim jejich přijímání, vyhodnocování, prioritizace a dále jejich zařazení do řešení v rámci logicky ucelených balíčků, z nichž vznikají jednotlivé releasy daných služeb. ITIL skutečně neřeší, že v realitě by tyto všechny jevy měly probíhat paralelně, což se u vzniku a zadávání byznys požadavků do IT také děje. Ovšem jejich zpracování do jednotlivých releasů a nasazení do užívání již probíhá sekvenčně, převážně z důvodů omezených lidských, technických i finančních zdrojů IT. Je třeba si uvědomit, že tyto zdroje musí věnovat svoji kapacitu nejen na neustálé řešení nových požadavků byznysu, ale i na provozování IT služeb a problémy s ním spojené.

Navíc je nezbytné, seznámit s provedenými změnami uživatele – jichž mohou být tisíce – i provozní personál. A to také stojí nějaký čas.

Řekl bych, že v řešení tohoto „odvěkého“ konfliktu mezi požadavky byznysu, potažmo vývoje IT na straně jedné a provozem IT na straně druhé, se za desetiletí využívání výpočetní techniky nic zásadního nezměnilo. Bude zajímavé sledovat budoucí vývoj v této oblasti.

(Anotace: Jaroslav Rokyta, Námět: Ing. Ľubomír Lukáč)

Komentáře není možné přidávat.