Future of ITIL workshop – a little insight

AXELOS, nový majitel ITILu a PRINCE2, který od 1. 1. 2014 převezme správu frameworku ITIL® best practice, uspořádal ve dnech 16.-17. června 2013 workshop na téma budoucnost ITIlu.
Účastníky byli klíčoví odborníci na ITSM, mezi nimiž zaujímal důležitou pozici Stuart Rance, strategic service management konzultant, pracující pro HP, který byl rovněž účastníkem naší 6. Výroční konference 9. listopadu 2011.

Na odkazovaných stránkách pak najdete:

  • Seznam účastníků workshopu
  • Jejich vstupy
  • Téma a průběh workshopu, který byl zaměřen na:
  1. Rozsah a obsah ITILu a další návrhy související se souborem viditelných hodnot, oddělením architektury a struktur od příběhů a příkladů, s otázkami spolupráce s co nejširší komunitou, s důrazem na relevanci ITILu pro uživatelské organizace a na otázky kvality versus time to market
  2. Systém školení a zkoušek
  3. Další kroky – po workshopu bude AXELOS pokračovat ve vyhledávání vstupů od globální komunity.
  • První reakce na tento workshop.

Future of ITIL workshop – a little insight