Rešerše Toggle

Vliv rozhodování IT na správu datacenter (DC Facilities)

Tento dokument je možná zaměřený poněkud více technicky, nicméně ukazuje důležitost komunikace IT oddělení (poskytovatele IT služeb) se správou budov datacentra (Facility management).

Plánování umístění jednotlivých IT komponent do konkrétních pozic v serverovnách datových center má zásadní vliv na provoz mechanické části non-IT infrastruktury, konkrétně odvodu tepla. Pravidelná komunikace a dobré vztahy mezi IT a správou budov jsou proto potřebné k vzájemně výhodné optimalizaci provozu datacentra z hlediska kapacity, spolehlivosti a provozních nákladů.

Konkrétně se článek zabývá optimálním nastavením teploty (setpoint) chladicích systémů podle jednotlivých parametrů jako jsou různé třídy a typy zařízení (např. servery, síťové prvky, klasické a SSD úložiště, apod.), geografické poloha datového centra, režim provozu (virtualizace) a výběr kabinetů (racků) nebo klecí v případě kolokačních/housingových datacenter.

Dokument zároveň obsahuje řadů snímků dokumentující nejlepší praktiky ukládání kabeláže a řízení proudění vzduchu (airflow management) včetně příkladů termálních CFD (Computional Fluid Dynamics) modelů.

(Anotace: Antonín Sládek)

Komentáře není možné přidávat.