Co je nového Toggle

Metriky pro iniciativy DevOps

Měření účinnost, hospodárnosti a kultury s cílem optimalizovat DevOps transformaci

Pokračovat ve čtení →

Taktika implementace automatizovaného testování starších kódů

V květnu roku 2016 měla společnost IT Revolution opět potěšení hostit 50 technologických vůdců a myslitelů z celé skupiny DevOps Enterprise na DevOps Enterprise fóru v Portlandu v Oregonu. Cílem fóra je vytvářet písemné pokyny, shromážděné nejlepšími odborníky v těchto oblastech, jak překonat největší překážky v komunitě DevOps Enterprise.

Pokračovat ve čtení →

Nepravděpodobné spojení: DevOps a Audit

Postupy informační bezpečnosti a dodržovaní předpisů

Pokračovat ve čtení →

Taktika vedení změny

Vyhodnocení, které vzory a postupy DevOps budou ve vašem podniku nejlépe fungovat.

Pokračovat ve čtení →

Hodnocení organizačních modelů prizmatem DevOps

V květnu roku 2016 měla společnost IT Revolution opět potěšení hostit 50 technologických vůdců a myslitelů z celé skupiny DevOps Enterprise na DevOps Enterprise fóru v Portlandu v Oregonu. Cílem fóra je vytvářet písemné pokyny, shromážděné nejlepšími odborníky v těchto oblastech, jak překonat největší překážky v komunitě DevOps Enterprise.

Pokračovat ve čtení →

Provozní centrum služeb ve společnosti Intrinsic

Manažer transformace služeb popisuje své zkušenosti se zaváděním provozního centra služeb komunikační společnosti Intrinsic a zlepšování vyspělosti služeb v duchu 4P – pracovníci, produkt, procesy, partneři (people, product, porcesses, partners).

Pokračovat ve čtení →

Modely řízení podnikových rizika a bezpečnosti v jazyce ArchiMate

Při tvorbě modelu řízení podnikových rizik (Enterprise Risk Management – ERM) a koncepcí a vztahů zabezpečení, mohou podnikoví architekti používat jazyk ArchiMate. Tento široce přijímaný otevřený standard poskytuje popis modelových konstruktů a propojení obchodních a technologických architektur.

Pokračovat ve čtení →

Zpráva o stavu DevOps v roce 2017

DevOps je dnes obecně chápaná a srozumitelná sada postupů a kulturních hodnot, u nichž se prokázalo, že pomáhají organizacím všech velikostí zlepšit jejich cykly nasazování softwaru, kvalitu tohoto softwaru, zabezpečení a schopnost rychlé zpětné vazby v oblasti vývoje produktů. Během uplynulých šesti let a s více než 27 000 odpovědí v rámci DevOps průzkumu jsme přinesli pádné důkazy toho, že aplikace...

Pokračovat ve čtení →

Čtvrtý letošní seminář ITSM Prakticky

Ve čtvrtek 1. června proběhl již čtvrtý letošní seminář ITSM Prakticky zaměřený tentokrát na měření výkonnosti (KPI – klíčové ukazatele výkonnosti) a reporting v oblasti poskytování IT služeb.

Pokračovat ve čtení →

Nástroje na podporu kontinuální integrace

Dokument Kontinuální integrace (CI) představuje její klíčové prvky. Aby bylo možné těžit z rychlosti a kvality, které CI nabízí, je důležité tyto postupy pochopit a aplikovat. Pouhé nainstalování Jenkins serveru nestačí.

Pokračovat ve čtení →