Kategorie : Rešerše Toggle

Průvodce kupujícího pracovní zátěže

Budování datového centra bylo vždy motivováno snahou zajistit v datových centrech takové zdroje, které odpovídají a potřebným zátěžím. Nicméně se čas od času ujistěte se, že zdroje datových center odpovídají potřebnému zatížení.

Pokračovat ve čtení →

Pět klíčových strategii transformace vlastní infrastruktury

Podnikání v IT se stále vyvíjí, taženo cloud computingem, zpracováním velkých objemů dat a mobilitou, a podporované organizacemi, hledající technologie, které jim umožní dodávat další inovace a přetvářet chování zákazníků.

Pokračovat ve čtení →

Domácí versus cloudová řešení

Co je lepší? Dilema pro malé a střední firmy

Pokračovat ve čtení →

Úvod do ArchiMate

ArchiMateâ je standard Open Group, otevřený a nezávislý modelovací jazyk podnikové architektury, který podporuje řada konzultačních firem a dodavatelů různých nástrojů. ArchiMate stanovuje způsob zápisu, díky kterému mohou podnikoví architekti jednoznačným způsobem popsat, analyzovat a vizualizovat vztahy mezi byznys doménami.

Pokračovat ve čtení →

Klíčové principy efektivního kapacitního plánování

Plánování kapacit není nová věda. Správci sítí vždy museli vyvažovat protichůdné požadavky na zajištění robustní, spolehlivé a vstřícné služby svým uživatelům s omezením svých rozpočtů. Nicméně, tomuto problému se nyní přikládá zvýšený význam, neboť sítě se staly strategickou výhodou.

Pokračovat ve čtení →

Definování „IT služeb“ pro referenční architekturu IT4IT

Tento dokument vznikl jako doplněk Referenční architektury IT4IT verze 2.0 a poskytuje informace jak využít jednotlivé aspekty referenční architektury. Dokument se zabývá definicí IIT služeb, která se používá v rámci Referenční architektury IT4IT (RA).

Pokračovat ve čtení →

Malware a stále postupující integrace všeho

Viry a trojské koně nejsou dnes o nic méně nebezpečné, jen proto, že tu jsou od úsvitu internetu. Znovu a znovu se objevují titulky o novém škodlivém softwaru, souhrnně zvaném malware, a stále postupující integrace všechno a všech mu neustále otevírá nové dveře. Proto mají systémy antivirové ochrany, firewallu a detekce narušení stále smysl.

Pokračovat ve čtení →

Trendy ovlivňující podniková datová centra: naplňování současných dynamických potřeb v oblasti výpočetních kapacit

Současná datová centra musí být na jedné straně agilní a na druhé straně nákladově efektivní. V zájmu dosažení těchto cílů se mnozí obracejí na virtualizované infrastruktury s tím, že poskytovaná rychlost eliminuje potřebu nákupu nadbytečné kapacity.

Pokračovat ve čtení →

Konsolidovat IT data a zůstat kompatibilní

Vaše podnikání závisí na připravenosti na audit a to kdykoliv. To znamená být schopen rychle získat data o konfiguraci systému, o uživatelských přístupech a souborech, s nimiž se nedávno pracovalo, ať již jsou tato data kdekoli v organizaci.

Pokračovat ve čtení →

Agilní scénář IT4IT

Toto je jeden z řady dokumentů popisujících, jak použít referenční architekturu IT4IT, standard Open Group v různých scénářích, týkajících se řízení byznysu v oblasti IT. Dokument popisuje aplikaci referenční architektury IT4IT v oblasti agilního vývoje s využitím technik, jako je DevOps a Kanban.

Pokračovat ve čtení →