Kategorie : Rešerše Toggle

ITIL® V3 and ASL – Sound Guidance for Application Management and Application Development

(Whitepaper) Office of Government Commerce (OGC) vydala v květnu 2007 novou verzi ITILu. Tato verze známá též jako ITIL Service Management Practices a všeobecně nazývaná ITIL V3, spojuje jak původní praktiky ITILu, tak nové odvětvové praktiky Správy IT služeb do jednoho uceleného životního cyklu služby. Jednou ze změn v nové verzi ITILu je zařazení formalizovaného postupu Správy aplikací (Application Management) do...

Pokračovat ve čtení →

ITIL V2 to V3 Comparison

Každý, kdo se chvíli pohybuje v ITILových kruzích ví, že před dvěma roky byla uvolněna nová, dlouho očekávaná verze ITILu, verze 3. Všichni, kdo měli možnost, se vrhli na její studium. Okamžitě jsme zjistili, že je natolik jiná, že nebude možné ji vstřebat za pár dní. Mění se filozofie přístupu, struktura dokumentace, postup certifikace a mnoho dalších věcí. Na druhé straně nejde jen tak zahodit verzi 2....

Pokračovat ve čtení →

Enterprise Architecture Expands its Role in Strategic Business transformation

Průzkum společnosti Infosys o podnikové architektuře (Enterprise Architecture - EA) 2008/2009 Poměrně rozsáhlý materiál (32 stran, 33 obrázků a grafů) založený na průzkumu 173 středních a velkých organizací, které poskytly odpovědi týkající se 24 tématických okruhů. Průzkum provedený v období hospodářské recese prokázal, že EA se nově zaměřuje především na sladění IT s businessem; její role roste...

Pokračovat ve čtení →

Směrnice OGC pro komercionalizaci příručky Portfolio Management

Vzhledem k tomu, že z hlediska podpory pro celkový koncept Portfolio, Programme and Project Offices (P3O) nabízí OGC detailní návody pro dvě oblasti ve formě PRINCE2 a Managing Successful Programmes (MSP), v...

Pokračovat ve čtení →

Aligning COBIT® 4.1, ITIL® V3 and ISO/IEC 27002 for Business Benefit

Rozsáhlý 130stránkový dokument vznikl na základě společné studie britské OGC a IT Governance Institute za podpory itSMF. V úvodních kapitolách dokument popisuje současnou situaci: vzrůstající důležitost a rostoucí náklady na IT, na druhé straně tlak na návratnost investic, optimalizace a růst výkonu i rostoucí povědomí o standardech a rámcích od ITILu přes COBIT až po PMBOK. Aplikování standardů a...

Pokračovat ve čtení →

Certifikace ISO 20000 a co od ní lze očekávat

ISO 20000 je mezinárodní standard, pro IT service management. Norma vznikla z britského standardu BS15000 a definuje minimální požadavky pro certifikaci kvality řízení procesů v IT. Kromě zmíněných požadavků (Specifications) obsahuje rovněž část sloužící jako směrnice k jejich splnění (Code of Practice). Dva hlavní motivační faktory pro certifikaci podle ISO 20000 jsou dosažení zmiňované kvality dodávky...

Pokračovat ve čtení →

Effective Storage and Data Management

Dokument na pěti stránkách přibližuje problematiku řízení ukládání dat. Připomíná, že k efektivnímu storage managementu patří kromě řízení úložných prostorů také porozumění struktuře dat samotných, způsobu použití a jejich životnímu cyklu. V úvodu dokument probírá tyto obecné principy a následně se věnuje třem klíčovým oblastem v analýze dat, které vytvářejí komplexní datový profil: 1....

Pokračovat ve čtení →

Integrace Six Sigma a ITIL® v rámci neustálého zlepšování služeb

White Paper je uveřejněný TSO a Pink Elephant na www.best-management-practice.com. Dokument dlouhý 24 stran nejdříve v kapitole 2 stručně zopakuje známý model Neustálého zlepšování služeb : What is the vision?, Where are we now?... a koncept Portfolia služeb : Service Pipeline, Service Catalogue... Pro znalce ITILv3 nic nového. Pak v kapitole 3 seznámí...

Pokračovat ve čtení →

ITIL V3 a informační bezpečnost

Tento dokument diskutuje roli Správy bezpečnosti informací (ISM) a její důležitost pro byznys, jak je podpořena rozsáhlou soustavou globálních standardů a jaký způsobem ji uvést do souladu s ITILem. Je určen pro všechny manažery, nejenom pro IT, kteří znají ITIl nebo se o něj zajímají. Diskutuje obsah, účel a vztahy mezi globálními standardy, zásadami obecně osvědčených postupů a politikami a procedurami...

Pokračovat ve čtení →

ITIL v recesi (Whitepaper)

Dokument přináší zamyšlení nad tím, jestli je v období recese, kdy se organizace zaměřují na její přežití, vhodným okamžikem k osvojení praktik, jako je Správa IT služeb (ITSM). ITIL samozřejmě umožňuje lépe analyzovat investiční záměry a lépe, resp. Kvalifikovaněji rozhodovat. Při uplatňování ITILu by se však organizace měly řídit selským rozumem. Přístup přes životní cyklus služby a hotový...

Pokračovat ve čtení →