Kategorie : Rešerše Toggle

Kontinuální integrace ve vývoj softwaru

Začínáme s průběžnou integrací ve vývoji softwaru Kultura DevOps získává v odvětví IT rychle na obrátkách protože podnikům umožňuje přijetí agilních metodik vývoje softwaru, jako je Continuous Integration - Kontinuální integrace (dále jen CI) a Continuous Delivery - Kontinuální dodávky (dále jen CD).

Pokračovat ve čtení →

Kontinuální dodávání

Nasazování softwaru je často dlouhý, obtížný a riskantní proces. Na poslední chvíli se objevují závady a problémy integrace a způsobují nespokojenost s vývojovými týmy, a dokonce, což je horší, s koncovými uživateli. Kromě toho nedostatečná spolupráce mezi týmy pro vývoj softwaru a provozu IT má obecně za následek chyby v integraci a zavádění a svádění chyb na ty druhé.

Pokračovat ve čtení →

Předpověď hodnoty transformace DevOps

Měření návratnosti investice (ROI)DevOps

Pokračovat ve čtení →

Odemykání hodnoty

Učebnice/slabikář manažera o rozhodující úloze IT Governance

Pokračovat ve čtení →

ITIL A DEVOPS: ROZDÍLY & KDE TYTO RÁMCE SPOLUPRACUJÍ

Z blogu Charlese Betze.

Pokračovat ve čtení →

Vliv rozhodování IT na správu datacenter (DC Facilities)

Tento dokument je možná zaměřený poněkud více technicky, nicméně ukazuje důležitost komunikace IT oddělení (poskytovatele IT služeb) se správou budov datacentra (Facility management).

Pokračovat ve čtení →

Logický design konfigurační databáze podle ITILu

Základním prvkem procesu správy konfigurací je konfigurační databáze. CMDB je ovšem v ITILu popsána jen velmi obecně a tato práce se snaží alespoň trochu tento popis rozšířit. V úvodu jsou srovnány některé elementy/pojmy procesu (CMDB, CMS, CI, atd.) v rámci jednotlivých verzí ITILu a taktéž zdůrazněno několik důležitých aspektů zmíněného procesu.

Pokračovat ve čtení →

Začněte stávajícím stavem

Hlavní zásady ITILu Autor pracuje jako Manažer pro byznys transformaci ve společnosti Walta Disneye.

Pokračovat ve čtení →

Postupujte iterativně

Hlavní zásady ITILu Autorka je profesorkou Atlantické univerzity v Portugalsku.

Pokračovat ve čtení →

Návrh podle zkušeností

Hlavní zásady ITILu Autor má dlouholeté zkušenosti v oblasti IT v celé řadě odvětví. Naposledy byl přizván, aby koordinoval tým, jehož úkolem byl výběr poskytovatele služeb aplikačního managementu ve společnosti XYZ, největší společností v oblasti spotřebního zboží na světě.

Pokračovat ve čtení →