Kategorie : Rešerše Toggle

Zrcadlo pojišťovnictví: orientace na zákazníka ve stále více digitálním světě

Pro ty, kteří pracují v pojišťovnictví, jsou hlavními přínosy při vytváření jednotného pohledu na zákazníka efektivní řízení vztahů, možnost dalšího prodeje produktů a služeb, mnohdy i dražších, stávajícím i novým zákazníkům (cross-selling a up-selling) lepší služby pro zákazníky a udržení efektivity provozu napříč odděleními, produkty a kanály atd.

Pokračovat ve čtení →

Výkon & návratnost jednotného monitoringu

Monitorování IT provozu se provádí nákladně a neefektivně kvůli nasazení více složitých řešení. Tyto stávající systémy vnímají IT prostředí z pohledu technologického sila, což přináší zbytečné komplikace při snaze řešit problémy infrastruktury a dostupnosti. Zatímco správci systému se pokouší tyto problémy vyřešit zákazníci a jejich byznys trpí.

Pokračovat ve čtení →

10 osvědčených postupů úspěšné implementace BYOD programu

Bring-Your-Own-Device (BYOD) model je už není jen humbuk nebo výsada technologických nadšenců.

Pokračovat ve čtení →

Cloud v roce 2015

Cloud computing sektor vzkvétá, ale přináší to, co firmy potřebují? V poskytování cloudových služeb dominují dvě velké značky - Microsoft Azure a Amazon Web Services -, které nabízejí stejný balíček pro všechny.

Pokračovat ve čtení →

6 kroků k úspěšnému Řízení kapacit (Capacity Management)

Efektivní řízení kapacit se stalo pro IT organizace kritickým odlišovacím faktorem. Ti, kteří nedokáží účinně rozvíjet své postupy řízení kapacit, se budou i nadále potýkat s komplexností a nedostatkem pozornosti věnované velikosti kapacit a vlivu měnící se poptávky na výsledný výkon služby / aplikace.

Pokračovat ve čtení →

Technologie IBM Maximo pro agilitu byznysu a IT

V dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí podněcovaném rychlým technologickým pokrokem, si vedoucí podniky uvědomily, že v zájmu zachování konkurenční výhodu a provozní dokonalosti, musí mít nejen adaptabilní obchodní procesy, ale musí mít i agilní IT infrastrukturu se správnou kombinací byznys a provozních aplikací na podporu jejich měnícího se byznys prostředí.

Pokračovat ve čtení →

Transformace, která podněcuje agilitu byznysu i IT

Zdravotnictví přechází na cloud computing

Pokračovat ve čtení →

ITIL a Rada hrabství Essex

Dokument přináší souhrnný popis, jak orgány druhého největšího územně správního celku Anglie uplatnily ITIL.

Pokračovat ve čtení →

Efektivní využití cloudu pro vývoj a testování

Tento článek zkoumá, jak cloudové testovací a vývojové prostředí umožňuje vývojářům dodávat aplikace rychleji, efektivněji a s menším počtem chyb, než v tradičním prostředí datových center.

Pokračovat ve čtení →

Úvahy o rizicích a hodnotách

V tomto white paper-u organizace ISACA se autoři zamýšlejí nad novým fenoménem – IoT (Internet of Things) a jeho přínosem pro byznys, ale také o rizicích s ním spojených.

Pokračovat ve čtení →