Kategorie : Rešerše Toggle

ITIL a Rada hrabství Essex

Dokument přináší souhrnný popis, jak orgány druhého největšího územně správního celku Anglie uplatnily ITIL.

Pokračovat ve čtení →

Efektivní využití cloudu pro vývoj a testování

Tento článek zkoumá, jak cloudové testovací a vývojové prostředí umožňuje vývojářům dodávat aplikace rychleji, efektivněji a s menším počtem chyb, než v tradičním prostředí datových center.

Pokračovat ve čtení →

Úvahy o rizicích a hodnotách

V tomto white paper-u organizace ISACA se autoři zamýšlejí nad novým fenoménem – IoT (Internet of Things) a jeho přínosem pro byznys, ale také o rizicích s ním spojených.

Pokračovat ve čtení →

ITIL® a průvodce vyrovnáním se s riziky společnosti

ITIL je klíčovým standardem pro řízení IT služeb. Tento dokument si klade za cíl ukázat, jak řízení rizik může pomoci v řízení služeb.

Pokračovat ve čtení →

ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ ZMĚNY: transformace IT služeb v HMRC

Her Majesty's Revenue and Customs (HM Revenue and Customs or HMRC) je neministerský útvar vlády Spojeného království, odpovědný za výběr daní a výplatu některých forem státní podpory a správu dalších režimů regulace, včetně minimální mzdy.

Pokračovat ve čtení →

Neustálé zlepšování služeb spojením Six Sigma s ITILem

V uplynulém dvacetiletí se pozornost organizací soustřeďovala na zavedení formálních ITIL procesů. Po té, co si organizace osvojily ITIL, pocítily dopad čtyř „P“ – pracovníci, procesy, produkt (technologie) a partneři (dodavatelé) – který se projevuje požadavkem silného závazku organizace plnit cíle zlepšování, včetně financí a lidských zdrojů. Při dokončování implementačních projektů těchto procesů...

Pokračovat ve čtení →

Osvědčené zásady řízení a správy mobilních zařízení (MDM – Mobile Device Management)

Řízení a správa chytrých telefonů a tabletů je pouze polovina story MDM. Zabezpečení dat a přístupových bodů mezi firemními systémy a iOS, Android, Windows a BlackBerry zařízeními vašich pracovníků vyžaduje stejnou pozornost a plánování, jako ochrana samotných zařízení.

Pokračovat ve čtení →

Trendy firemní mobility v roce 2015 a v letech následujících

Jedním z hlavních trendů, vyplývajících z tlaku na mobilitu, jsou očekávání zaměstnanců, že budou moci používat chytrý telefon, tablet nebo laptop pro pracovní účely v čase a na místě, vyhovujícím jejich životnímu stylu. Pracovníci již nejsou spokojení s každodenním sezením u téhož stolu: místo toho očekávají, že budou mít možnost pracovat vzdáleně, nebo z domova, a používat zařízení, která...

Pokračovat ve čtení →

New ITIL® Practitioner Qualification

Na kongresu ITSM Leadership v Singapuru oznámil generální ředitel AXELOSu Peter Hepworth nejvýznamnější krok od založení firmy – nový kvalifikační stupeň ITIL® Praktik.

Pokračovat ve čtení →

Cesta k virtualizaci datových center

V současné době více než 50% všech aplikací běží jako virtuální stroje na virtualizovaném serveru, a v mnoha organizacích často přesahuje úroveň virtualizace 80%. Tyto snahy, snížené investiční náklady na datacentra a vyšší využití prostředků zvyšuje produktivitu IT zaměstnanců. Nicméně, mnohá datová centra mají tendenci odstranit bariéry a zastavit další postup do dalších etap virtualizace zdrojů...

Pokračovat ve čtení →